„Protože náš region trápí nezaměstnanost a uplatnění absolventů v praxi, vybrali jsme si jako téma podporu zaměstnanosti (nejen) mladých lidí jako součást veřejného zadávání," uvedl primátor města Jan Mareš.

Zkušenosti, možnosti a vize z Chomutova představili zástupci úřadu práce, hospodářské komory, středního a základního školství. „Při každé veřejné zakázce můžeme získat soutěženou službu nebo zboží, ale i přidanou hodnotu, aby byla společensky prospěšná," dodal primátor.

V rámci diskuse se potvrdila legální možnost zadavatelů požadovat zapojení dlouhodobě nezaměstnaných nebo nabídku pracovních míst pro absolventy.

Město Chomutov se zapojilo do projektu Odpovědné sociální zadávání zakázek obecně prospěšné společnosti Nová ekonomika již v loňském roce vedle měst Hradce Králové, Neratovic, Kolína, Smečna, Kladna nebo Prahy 4. Každé město si specifikovalo oblast, které se při zadávání chce věnovat. Tento systém využil Londýn při přípravách olympijských her, jež se uskutečnily v roce 2012.