Autobusy i sanity dostanou pokaždé zelenou, zastávky mají mít zabudovanou wi-fi pro pasažéry a parkování na Kamenném Vrchu bude řízené. Chomutované se budou v příštích letech v ulicích setkávat s chytrými technologiemi. Město vytváří strategickou koncepci, na jejímž základě se má v budoucnu rozvíjet v takzvané smart city.

Zahrne řadu nejmodernějších vychytávek, z nichž některé budou viditelné a jiné lidé vůbec nepostřehnou. Jednu z kategorie viditelných budou Chomutované zřejmě využívat už v příštím roce na Kamenném Vrchu, kde vznikne řízené parkování. „Systém kamer bude sledovat zaplněnost parkovacích míst v ulici. Pokud budou obsazená, světelná tabule řidiče při vjezdu do sídliště upozorní, aby zabočil na odstavné parkoviště,“ popsala vedoucí odboru rozvoje investic Hana Nováková.

Další nepřehlédnutelnou změnou bude to, že záchranáři i autobusy dostanou vždy zelenou. Pomocí GPS a dalších technologií totiž semafory zaznamenají, že se k nim blíží vozidlo s prioritou, a uvolní jízdní pruh.

Cestující si také budou na autobusových zastávkách krátit čas díky zabudovanému připojení k wi-fi.

Magistrát teď pracuje na podkladech celé strategické koncepce Chytrého města, ze kterého vyroste udržitelný plán pro Chomutov a Jirkov. Zahrnovat bude například veřejné osvětlení, plán odvodnění, informační a komunikační strategie a dojde také na obnovení energetické koncepce města.

Chomutov tak chce sledovat přirozený vývoj a zapojit nejmodernější technologie tak, aby ulehčovaly život lidem. „Řada jich už existuje, jen je potřeba účelně je propojit ve fungující celek,“ zmínila Nováková.

Podle mluvčího magistrátu Tomáše Brandy bude práce na projektu trvat přibližně tři roky. „Teprve pak se začnou připravovat projekty na zavádění smart technologií,“ dodal mluvčí.

Předpokládaný rozpočet je více než devět milionů korun. Na většinu nákladů si město zažádalo o dotaci z operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí.