Téma otevřelo opoziční hnutí PRO Chomutov. Zastupitel Marian Bystroň předložil na pondělním zasedání zastupitelstva vypracovaný plán, který postihuje základní dopady měnícího se klimatu na život ve městě a navrhuje opatření. Mezi nimi je například využití „šedé vody“ odtékající z umyvadel a sprch, vybudování zelených stěn z popínavých rostlin či projektu na vybudování zelených střech na veřejných budovách. Zahrnuje také omezení sekání, zakládání květnatých luk, obnovu rybníků a mnohé další.

„Jak jste si mohli všimnout, v řadě jiných měst se seriózně zabývají tím, že se klima v České republice mění,“ uvedl Bystroň. „Všichni se shodneme na tom, že vlhkost a hladina spodní vody jsou hluboce pod normálem v celém okrese. Týká se to i Chomutova. Město musí pracovat s tím, že se situace mění, započítat to do svých strategických dokumentů a zároveň dělat praktická opatření,“ vyzval.

Se základní ideou souzněli zastupitelé napříč politickým spektrem. Někteří ale připomínkovali jednotlivá opatření. Komunisty například zaskočilo, že by město mělo do šestnácti let přejít na plnou elektromobilitu.

„Rád bych pro předložený materiál zvedl ruku, vadí mi ale elektromobilita podmíněná rokem 2035, ačkoli neznáme její další vývoj,“ namítl Ladislav Drlý. Podobný postoj zastává i jeho stranický kolega Jaroslav Komínek.

Návrhů padlo hodně

U využití „šedé vody“ viděli možné zádrhele zastupitelé ODS a ANO, a to kvůli náročnějšímu plánování nových staveb. Diskuze na téma trvala více než hodinu, kdy ze všech stran pršely protinávrhy. Zastupitelé Nového severu například žádali, aby byla ustanovena pracovní skupina.

„Materiál mluví o řadě věcí a v zásadě se asi shodneme,“ uvedl náměstek primátora David Dinda (Nový sever). „Za mě osobně je materiál jako výkop celé diskuze v pořádku. Ta by ale podle mého názoru neměla probíhat dnes a tady, ale v rámci pracovní skupiny, která k tomu bude zřízená. Následně zpracovaný koncepční materiál by se mohl vrátit zpět do zastupitelstva,“ navrhl. To se nelíbilo zástupcům PRO Chomutov, kteří zřizování pracovní skupiny vnímají jako zbytečně zdržující.

Zastupitelé nakonec neposvětili přijetí plánu jako výchozího materiálu, ale podpořili protinávrh náměstka. Uložili primátorovi Chomutova, aby nejpozději do 1. října ustavil pracovní skupinu složenou z politiků, úředníků a odborné veřejnosti, která se tématem bude zabývat.