Chomutov bude příští rok hospodařit s příjmy 1,076 miliardy korun a výdaji ve stejné výši. Do příjmů město zahrnulo 198 milionů korun ušetřených v předchozích letech. Rozpočet v pondělí bez diskuze schválili zastupitelé.

Na investiční akce je v rozpočtu připraveno zhruba 272 milionů korun, což je o 85 milionů korun více než v letošním roce. V plánu je třeba pořízení nového mola na kamencovém jezeře. V rezervě si město nechalo deset milionů korun na řešení nenadálých výdajů.

Ekonom města Jan Mareš v důvodové zprávě uvedl, že meziročně je rozpočet výrazně ozdravený. „Zatímco v roce 2016 byl rozpočet sestaven s technickou nulou na straně provozního rozpočtu, rozpočet 2017 generuje provozní přebytek ve výši 117 milionů korun," uvedl.

Původně byl navrhovaný deficit skoro 276 milionů korun. Po několikakolovém vyjednávání se ho podařilo snížit. „Navržený rozpočet odráží kompromis mezi možnostmi a požadavky odvětvových odborů města a na rozpočet města napojených organizací města," uvedl Mareš.Pro příští rok radnice očekává navýšení daňových příjmů. V návrhu rozpočtu se počítalo také s vyšším výnosem z poplatku za komunální služby. Bod programu, který obsahoval návrh na zvýšení poplatku za svoz odpadu ze současných 250 na 500 korun, ale zastupitelé z jednání stáhli.

Hospodaření Chomutova za loňský rok skončilo přebytkem 44 milionů korun. Všechny peníze dala radnice do rezervy na investice do majetku v příštím roce.