„Jedná se o moderní trend, díky kterému je možné přiblížit přírodu lidem do města. Zároveň ale opravdu slouží hmyzu, ten se v nich již zabydlel a v některých případech se úspěšně rozmnožuje,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Neobvyklé funkční dekorace, „domky pro hmyz" jsou v Palackého ulici pod Armabetonem, broukoviště je také na Štěfánikově náměstí a v areálu technických služeb. „Tam se dokonce úspěšně množí chráněný nosorožík kapucínek,” prozradil vedoucí provozovny veřejné zeleně Daniel Voborník.

Broukoviště instalují pracovníci technických služeb, sami je také vyrábějí. Podobně jako ptačí budky a krmítka. V plánu je instalovat každý rok alespoň jedno nové broukoviště.