Právě nábytek nebo starý stavební materiál se ale u popelnic objevuje téměř denně. Hříšníkům však hrozí pokuty za zakládání černé skládky.

Právě pro tento druh odpadu slouží lidem sběrné dvory. Technické služby provozují hned čtyři místa, kam mohou lidé dát nepotřebný odpad. „Sběrné dvory jsou po městě rozmístěné tak, aby k nim nebylo daleko. Dvory musí být pro obyvatele města snadno dostupné," uvedl Martin Klouda, náměstek primátora.

Obyvatelé mohou využívat dva sběrné dvory v ulici Pražská a U Větrného mlýna a dvě sběrná místa v ulicích Kamenná a Jiráskova. Pro firmy jsou určené jen sběrné dvory. „Lidé již sběrné dvory využívají. Stále se však setkáváme s velkým odpadem u popelnic," uvedl Zbyněk Koblížek, ředitel TSMCH.

Do sběrných dvorů však patří i další druhy odpadu. Lidé sem mohou nosit papír, sklo plasty, zářivky a výbojky, nepoužité léky, nádoby od barev, ředidel a olejů, domácí elektrospotřebiče nebo pneumatiky. „Umístění odpadů do sběrného dvora je pro obyvatele města bezplatné. Výjimku tvoří stavební materiál, jeho převzetí je i pro Chomutovany zpoplatněno a lze ho dát pouze do sběrného dvora v Pražské ulici," informoval Marek Pohl, vedoucí odpadového hospodářství.