Začne to v 9:36

První kontakt Měsíce se Sluncem nastane v 9 hodin 36 minut. Slunce v té době bude 30° vysoko nad jihovýchodním obzorem. Maximální zatmění nastane v 10 hod 45 min. Slunce bude asi 37° vysoko na obloze a Měsíc bude zakrývat Slunce shora, takže sluneční srpek bude vypadat jako lodička. Po dosažení maxima Měsíc začne pomalu odkrývat Slunce a v 11 hod 56 minut sluneční kotouč definitivně opustí.

Zmizí 73% Slunce

„V maximální fázi bude zakryto 73 % Slunce," uvádí Landa. Přitom však nedojde k poklesu osvětlení, takže si tohoto zajímavého přírodního úkazu většina lidí ani nevšimne.

Do 10. června 2021 to bude poslední zatmění Slunce, které bude možné z našeho území spatřit. Protože jde o velmi zajímavý astronomický úkaz, rozhodl se Kroužek Astronomie v Chomutově nabídnout jeho sledování vedle žáků základní školy v Havlíčkově ulici také široké veřejnosti.

Pozor na oči

„Přijďte se v pátek 20. března v 9:30 - 12:00 hod podívat před základní školu Duhová cesta v Havlíčkově ulici," upřesnil místo a čas pozorování Landa. Při pozorování zatmění Slunce je nutné dbát bezpečnostních pravidel a nikdy nepozorovat Slunce bez ochranných pomůcek.

Aktuální informace k připravovanému veřejnému pozorování najdete na webových stránkách Astronomie Chomutov www.astro21.cz.

Pokud by někdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel by vycestovat na Faerské ostrovy nebo Špicberky. Z hlediska dlouhodobých klimatických podmínek je však šance na spatření úplného zatmění Slunce na těchto ostrovech nízká.

Jednou za 360 let

Z určitého konkrétního místa na zemském povrchu lze úplné zatmění Slunce pozorovat přibližně jednou asi za 360 let. Naposledy naši předci mohli úplné zatmění Slunce z území dnešní České republiky vidět 12. května 1706. Příští úplné zatmění Slunce viditelné z území ČR nastane pravděpodobně 7. října 2135.

Přímo v Evropě (na březích Španělska) bude úplné zatmění Slunce k vidění 12. srpna 2026. Ze západní části České republiky bude toto zatmění jen částečné večer před západem Slunce. 2. srpna 2027 nastane úplné zatmění pozorovatelné z Egypta. Půjde o nejočekávanější zatmění, neboť pás zatmění prochází oblastmi s nejmenším výskytem srážek na světě.