Hrozbu v podobě platby 114 milionů korun se stále snaží odvrátit Chomutov. Jedná se o následky „losovačky“, jak se posměšně říká zpochybňovanému výběrovému řízení na chomutovské Aquacentrum. Městu byl na konci loňského roku vyměřený odvod a penále v celkové výši 114 milionů korun. Chomutov obratem požádal o prominutí platby a nově také napadl rozhodnutí u správního soudu.

„V první polovině ledna učinilo město další krok a napadlo v zastoupení advokátní kanceláře Kindl a partneři rozhodnutí Úřadu regionální rady u správního soudu,“ potvrdila mluvčí magistrátu Veronika Říhová.

Úřad vydal platební výměr v souvislosti s dotací čerpanou na oddychové a relaxační centru Zadní Vinohrady. Přesahoval 57 milionů korun. Zdůvodnil to porušením rozpočtové kázně, protože byl při výběru dodavatele netransparentně zúžený počet uchazečů. Užil se losem. Město se odvolalo k ministerstvu financí, které věc řešilo čtyři roky a následně odvolání zamítlo. Během této doby požadovaná částka narostla o penále na celkem 114 milionů korun. „Nebyla umožněna kontrola kartiček z tvrdého papíru, o kterou požádal zástupce uchazeče Eurovia CS. Způsob losování nenaplňoval de facto znaky losování, protože výběr byl proveden přímým označením kartiček a jejich otočením. Kartičky vybíral stejný člověk, který je předtím rozložil na stůl a před rozložením promíchal,“ uvedlo ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí. Podle jeho závěru bylo losování nekontrolovatelné a vzbudilo pochybnosti o férovosti.

Zakázku na Aquapark administrovala akciová společnosti Ropro. „Bez ohledu na to, že vlastní losování prováděl jednatel Michal Petřík, je odpovědné město jako žadatel o dotaci,“ podotkla mluvčí magistrátu. „Společnost, která byla v době realizace na vznik škody z administrace veřejných zakázek pojištěná, už neexistuje. Nejprve se v roce 2015 přejmenovala na Truck Engineering, rok na to vstoupila do likvidace a v roce 2019 byla vymazána,“ doplnila Říhová.

Tím, že právní subjekt zanikl, už není po kom požadovat náhradu škody. Právní oddělení magistrátu posuzovalo, jestli by bylo možné hnát k odpovědnosti tehdejšího statutární zástupce společnosti, tedy jednatele Petříka. Protože jde ale o záležitost starší než deset let, je promlčená.

Městu tak nezbývá než doufat, že s pomocí odvolání a v rámci opravných prostředků uspěje. Jinak půjde o obrovský zářez do hospodaření. „Úhrada sankce by měla velmi vážný dopad na rozpočet města, zvláště v této době, kdy příjmy veřejných rozpočtů klesají,“ tlumočila mluvčí Říhová stanovisko města. „Úhrada sankce a penále by se tak dotkla nepřímo všech obyvatel v rámci služeb, které město a jeho organizace poskytují. Je paradoxní, že odpovědnost je řešena v době, kdy nikdo z vedení stávající radnice nebyl u zrodu této kauzy, jedná se o věc starou tři volební období. Úhrada případného odvodu pak může ovlivnit i následující volební období,“ doplnila. Řešit by se musela omezením investic a tím i rozvoje města.