Myslivci v chomutovském okrese opět posílili své řady o další kolegy. Závěrečné zkoušky z myslivosti se konaly v říjnu a dne 7. listopadu spolek opět otevře pro zájemce nový kurz.


„Státní zkoušky z myslivosti jsou dost náročné, je to v podstatě taková malá maturita. Adepty zkouší sedm lektorů, předseda a místopředseda. Kurz trvá dvanáct měsíců a otevírá se podle počtu uchazečů. V říjnu se podařilo devíti adeptům z patnácti splnit všechny podmínky a zkoušku udělat,“ řekla tajemnice Okresního mysliveckého spolku Marta Urbanová.

Teorie i praxe


Adepti myslivosti mají jak teoretickou, tak praktickou část výuky, která je opravdu náročná. K teorii vyučovacích předmětů patří: tradice a zvyky, předpisy, zoologie, chov zvěře, kynologie a nemoci zvěře, střelectví a lovectví. Každý obor má 30 otázek, z nichž každá má ještě tři podotázky.


Praktická část znamená účastnit se po celých dvanáct měsíců života v mysliveckých sdruženích - honitby, zkoušek na střelnici, lovů, ale i brigád při krmení či sčítání zvěře v okrese. „Chodí se krmit a dávat zdravotní přísady na základě toho, jak je krmelec plný, a podle toho se také pozná zdravotní stav zvěře a jejich úbytek,“ dodává Urbanová.


Amatérské krmení v zimě, například jablky, může zvěři velmi ublížit. Myslivci mají přehled, chodí v zimě ke krmelcům i ve sněžnicích a vědí, jaký počet zvěře v našem okrese je.


Teď je od 1. srpna do 15. ledna období jelena evropského. Na přehlídkách trofejí je vidět, že kvalita zvěře v Krušných horách je horší než před pár desítkami let a myslivci v poslední době mění flinty spíš za foťáky. „Zvěř se na zimu stahuje z hor a houfuje se. Já sama jsem byla překvapená, když jsem viděla u Jirkova velké stádo muflonů,“ vyprávěla Marta Urbanová.


Co se týká střeleckých zkoušek, využíval Okresní myslivecký spolek pronajaté střelnice. Po dlouhodobém úsilí od roku 2002 se jim podařilo získat vhodný pozemek od Severočeských dolů v Prunéřově, na kterém se nyní začne nová myslivecká střelnice budovat a studenti letošního kurzu, který začátkem listopadu vypukne, budou mít příležitost ji využít.


Ženy v myslivosti


Vztah k myslivosti je darem, který se nedá jen vystudovat z knih. Ačkoli jsou každý rok do nového mysliveckého kurzu v chomutovském okrese přihlášeni téměř dvě desítky adeptů na myslivce, objeví se vždy i nějaká odvážná žena, která si troufne.


„Vztah k myslivosti se většinou v rodině předává, málokdy ho někdo najde sám, ale například tu byla jedna adeptka, která má zájem především kvůli kynologii. Mysliveckého života se jinak účastní i manželky a děti,“ říká Urbanová.


Trubači a trubačky


Trubačská škola J. Selementa, kterou na Okresním mysliveckém spolku každý týden navštěvují většinou děti i ženy z mysliveckých kruhů je toho důkazem. Zvládnout takzvané „lovecké desatero“ – základy loveckých signálů na nástroje borlici a lesnici se dá naučit jen ve třech městech ČR, v Praze, Českých Budějovicích a v Chomutově.


Učitelka ZUŠ v Klášterci nad Ohří Dana Vajcová vede v Chomutově trubačský soubor „Doupovští slivoni VLS ČR s.p.“ a učitelka ZUŠ v Jirkově Iva Šimková sklízí úspěchy i jako autorka skladeb. V letošním roce na 14. Národní soutěži mysliveckých trubačů na Křivoklátu získala hned několik ocenění.


Myslivecké troubení je součástí doprovodu mysliveckých ceremoniálů: zahájení honu, pasování, přijímání mezi myslivce, zahájení plesu a nechybí ani při myslivecké svatbě nebo pohřbu. Oni jsou Ti, kteří zahajují či odvolávají hon, a tak se i v tomto hudebním mysliveckém oboru skládají také odborné zkoušky. Možností, jak se zapojit do mysliveckých řad v Krušných horách je opravdu celá řada.

Autorka: Jana Vlčková