Spolková vláda rozhodla po přeřazení Česka ze skupiny rizikových mezi vysoce rizikové o zpřísnění pravidel pro překročení německé hranice. Nově budou muset mít všichni lidé mířící do Německa negativní test nanejvýš 48 hodin starý. Tato povinnost platí také pro pendlery. Sasko se ale, na rozdíl od Bavorska, rozhodlo využít výjimky a spokojí se se dvěma testy týdně. I to ale znamená pro lidi pracující v Německu zvýšené výdaje, z českého zdravotního pojištění totiž mají hrazený jen jeden antigenní test za pět dní.