Nezáleží na tom, jestli přijdete v zelené kamizole nebo umíte vábit leda komáry. Myslivecký den na Červeném Hrádku je akcí pro širokou veřejnost. A jeho program je podle toho také sestavený.


Letošní výstava loveckých psů bude speciálně zaměřená na národní plemeno ohaře - české fousky. Zdroj: Moniqe GiddingStále oblíbenější je přehlídka loveckých psů, která se postupně stala hlavním bodem programu. Letos bude specializovaná na jedno plemeno, a sice českého fouska. Jak je patrné už z názvu, jde o národní lovecké plemeno, konkrétně druh ohaře. „Přihlášeno už máme na padesát fousků z celé republiky," dodává k tomu Petr Brziak, předseda Okresního mysliveckého spolku Chomutov, který akci spolupořádá.


Samozřejmostí je také přehlídka trofejí zvěře, kterou myslivci ulovili během letošní sezony. Jak ale podotýká Brziak, nepůjde jen o to pochlubit se co největším parožím. „Výstava bude naučná, aby lidé do naší práce trochu nahlédli. Chceme vyvrátit názor, že myslivec střelí prvního jelena, kterého uvidí," vysvětluje předseda spolku. Výstava bude mimochodem přístupná i v neděli.


Pro děti i dospělé bude připravená naučná stezka, která bude začínat i končit na zámku. Tam si budou moci děti vyzkoušet třeba řezání ruční pilou nebo malování na dřevo, bude tu i ukázka řezání motorovou pilou. Samotná stezka pak povede okolo rybníka a přes oboru a bude na ní několik stanovišť s úkoly a otázkami.


A to jsou jen tři body z celodenního programu. Přičtěte k tomu ještě výstavu fotografií z Doupovských hor, pasování nových myslivců, ukázky vábení zvěře, soutěž ve vaření zvěřinového guláše či Svatohubertskou mši se špičkovým trubačským doprovodem. A máte už několik důvodů, proč v sobotu na Červený Hrádek vyrazit.


Myslivecký den se koná v sobotu 13. května a začíná v devět hodin. Vstupné na celodenní akci je pouze dvacet korun. Na výstavu trofejí se pak platí také dvacetikoruna.

Program Mysliveckého dne:
9.00 Slavnostní zahájení Mysliveckého dne a výstavy psů
9.30 Slavnostní zahájení přehlídky trofejí a doplňujících výstav
10.00 Lesní pedagogika – otevření naučné stezky
10.30 Pasování absolventů zkoušek myslivosti 2017 a předání mysliveckých vyznamenání
11.00 Prezentace Klubu chovatelů českých fousků
11.15 Soutěž trubačů – lovecké desatero
11.45 Ukázka vábení zvěře
12.00 Pěvecká soutěž
12.30 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
13.00 Svatohubertská mše (zámecká kaple)
13.30 Vyhodnocení soutěže ve vaření zvěřinového guláše
15.00 Vyhlášení výsledků účastníků naučné stezky

Po celý den vystoupení trubačů