„Je to velmi složité zařízení, skládající se z osmi jednotek. Každá ta jednotka váží zhruba 400 tun. Osm jich je proto, že jedině tak je dokážeme dopravit na místo. To zařízení slouží k regulaci průtoku energie přes zařízení a linky, které k němu budou připojeny. Je to prvek, který by měl velmi chytře umožnit regulaci a přetok maximálního množství energie - ale bezpečně," řekl předseda představenstva ČEPS Vladimír Tošovský. Hradec ČEPS zvolila k výstavbě transformátorů proto, že zde ústí vedení do Německa.

Nutnost výstavby transformátorů podle Tošovského přinesl prudký rozvoj obnovitelných zdrojů v energetice v posledních letech. „Tyto zdroje vyrábějí energii podle přírodních podmínek nikoliv podle toho, jestli ji zrovna někdo potřebuje nebo ne. Právě tak mohou vznikat přetoky, a energetika má za úkol využít regulačních prvků, abychom bezpečně přenesli energii do místa spotřeby," uvedl. Pokud by se přetoky neregulovaly, mohly by se přetížit některé části soustavy a v důsledku toho by mohly nastat dlouhodobé výpadky.

ČEPS ročně investuje zhruba čtyři miliardy Kč, a to do obnovy vedení, transformačních stanic nebo řídících a bezpečnostních systémů.