Jak uvádí speciální stránka chomutovského magistrátu, „Cena Jiřího Popela z Lobkovic je určena pro žijící či nežijící osobnost, která se v různých oblastech veřejného života zasloužila o šíření dobrého jména města Chomutova za jeho hranicemi nebo svojí činností ovlivnila veřejný život ve městě.“