„Musí jít o strom, který je svým stářím nebo rozměry v rámci druhu výjimečný a který také nadstandardně dobře plní své environmentální funkce,“ nastínila vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Mutinská. „Výjimečné postavení by měl mít i v rámci dané lokality,“ doplnila. Ovocné stromy podle jejích zkušeností takové požadavky splňují jen zřídka. Žádosti je možné podávat do konce června.