Město Chomutov chce nanovo jednat o částce, za kterou je ochotno odkoupit budovy a další majetek na Kamencovém jezeře. Rada doporučila zastupitelům sumu 20,2 milionu, ti ji ale ještě zkrátili o poměrnou část dotací, které majitel čerpal od kraje. Chomutov tak nabídne společnosti CV Relax a Spolku pro sport a zdraví 18 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé na pondělním zasedání.

Ve hře je zhruba 30 staveb v areálu jezera od Grill baru Dřevák, Mariny s vodními překážkami přes sociální zařízení a stánky až po kanalizaci včetně šachet. Ještě na konci minulého týdne město naznačilo, že uvažuje o částce převyšující 20 milionů, která vychází ze znaleckého posudku s nejnižší odhadní cenou. Nakonec ji ale zastupitelé ještě snížili. Hlavním argumentem byly dotace, které investor na výstavbu čerpal z veřejných zdrojů.

O snížení částky žádal například zastupitel Marián Bystroň (PRO Chomutov). „Z mého pohledu je amorální, aby město z peněz daňových poplatníků kupovalo něco, co si daňoví poplatníci zaplatili už jednou ze svých daní. To nedává smysl,“ rozporoval původní návrh. „Mně také vadí, že dotace byla poskytnuta z veřejného rozpočtu a z veřejných prostředků má být učiněn výkup. Těžko se můžeme tvářit, že nebudeme v této fázi k dotacím přihlížet,“ souhlasil Vlastimil Polívka (PRO Chomutov).

Za částkou stanovenou odhadcem naopak stál náměstek chomutovského primátora David Dinda (Nový Sever), který poukázal na to, že posudek je maximálně průhledný.

Posudek znalce

„Myslím, že by se zastupitelstvo mělo řídit znaleckým posudkem. Tento postup mi zatím přijde nejtransparentnější ze všech, protože neobsahuje žádné postranní dohody na vypořádání dotace a případných ušlých zisků,“ apeloval Dinda.

Zastupitelé však nakonec odhlasovali, že bude nabízená cena zkrácená. V souvislosti s ukončením nájmu a podnájmu v areálu chce město za majetek na Kamencovém jezeře a Bandě nabídnout společnosti CV Relax, jejíž akcie vlastní Zdeněk Fojtík, částku 17,8 milionu korun. Spolku pro sport a zdraví s jeho marinou, vodními překážkami a plastovým molem pak 290 tisíc korun. V součtu tak zastupitelé nabízejí částku mírně převyšující 18 milionů korun.

Majetkové narovnání mělo být podle původních dohod výrazně vyšší. Právní zástupce společnosti CV Relax Daniel Volák byl proto překvapený, když město na konci minulého týdne zveřejnilo, že uvažuje o 20 milionech korun. Věc ale více nekomentoval. Snížení o další dva miliony mu přijde nepřijatelné. "Částka, tak jak byla přijata zastupitelstvem, nemá žádnou oporu ve vyjednáváních, která jsem vedli," ohradil se Daniel Volák. "Nebavili jsme se o dotacích, ale hodnotách, které vycházejí ze znaleckého posudku. Považuji to za nekorektní jednání ze strany města, což si ponese důsledky," upozornil.

Ještě před rokem se obě strany shodly na částce převyšující 32 milionů korun. Tehdy ale měla dohoda obsahovat také zvláštní podmínku, že CV Relax nevznese žádné další nároky, například nebude požadovat v souvislosti se zánikem padesátileté podnájemní smlouvy ušlé zisky. Následně ji ale město odmítlo s odůvodněním, že je ve znaleckém posudku chyba, a zadalo vypracování nového posudku.

Společnost CV Relax získala Kamencové jezero i s příslušenstvím do pronájmu v roce 2008. Město nájemní smlouvu vypovědělo předčasně v roce 2016, kdy hrozilo, že provozovatel areál přes sezonu neotevře. Snahy o majetkové narovnání se tak vlečou druhým rokem.