„Marii Laurinové, Jaroslavu Sauerovi i již nežijícímu Miloši Honsovi tato cena patří právem, protože se svojí činností významně zapsali do života našeho města a jeho občanů," uvedl primátor města Jan Mareš k oceněným. Laureáty nominovala široká veřejnost, která může každoročně navrhovat výjimečné osobnosti.

Přínos každého může být v různých oblastech veřejného života, jako například v kultuře, sportu, vědě, vzdělávání, lékařství, architektuře a jiných oborech lidské činnosti. Předávání Cen Jiřího Popela z Lobkovic je tradiční červnovou sváteční událostí.

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic letos získali:

Marie Laurinovápůsobí 40 let na kulturním poli Chomutova, nejprve jako knihovnice a nyní jako ředitelka Střediska knihovnických a kulturních služeb. Udržuje vysokou kulturu knihovnictví ve městě, oceňována je především vysoká úroveň přednášek na rozličná témata a v neposlední řadě organizace Akademie třetího věku.

Jaroslav Sauerbyl dlouholetým náčelníkem TJ Lokomotiva Chomutov, nyní TJ Sport pro všechny. Věnoval se a stále se věnuje pohybové výchově dětí a mládeže, je spoluautorem hromadných skladeb pro děti a mládež prezentovaných na všesokolských sletech. Působí jako předseda Rady regionálního centra Chomutov a místopředseda pro metodiku České asociace Sportu pro všechny.

Miloš Hons, in memoriambyl učitelem v chomutovských základních školách, v umělecké škole vyučoval hru na klavír. Hrál v kapele Jiřího Atla na klávesové nástroje, doprovázel taneční hodiny manželů Knížetových, hrál v chomutovské smuteční síni. Pozitivně ovlivňoval nejen kulturní život ve městě. Cenu převzali dcera Zuzana Elšlégrová a syn Miloš Hons.