Stroj, který se stal industriální zajímavostí, je přezdívaný jako Březenský drak. Včera proběhly poslední úpravy nového ptačího domova. Jako první se u nás totiž objevují samci, kteří se snaží obsadit svá loňská hnízda.

Finta na přilákání samců

Na doporučení ornitologa je právě pro ně připravena malá finta. Ta má samce přesvědčit, že právě tady se bude jemu i jeho partnerce dobře žít. Hnízdo v Březně u Chomutova je nové, což může být v očích ptáků nevýhoda. Ornitolog proto doporučil, zkusit v čápech vyvolat dojem, že je hnízdo z dřívějška již použito. "Finta, kterou na čápy vyzkoušíme, spočívá v tom, že jsme hnízdo pocákali vápnem. Dělá se to v situacích, kdy chceme ptáky na konkrétní místo co nejvíce upozornit. Pokapané hnízdo totiž v čápech vyvolává pocit, že je v hnízdě trus a v minulosti tu tedy jiný pár vyvedl mladé. Takové místo pak u nich takzvaně stoupá na ceně,“ vysvětluje ornitolog z Podkrušnohorského zooparku Petr Hora.

Kovová konstrukce vystlaná větvemi je na vrcholu vysloužilého velkorýpadla od konce září. Hnízdo je tak těžké, že ho musel nahoru vynést jeřáb.

„Čápům bychom měli pomáhat. Na Chomutovsku jsou v současné době jen dvě čapí hnízda, a to v Zaječicích a v chomutovském zooparku na starém dubu u pelikáního rybníka. V celém Ústeckém kraji je pak asi jen pět párů bílých čápů,“ říká Petr Hora.

Hnízdo by se čápům mělo líbit

Podle odborníků z Podkrušnohorského zooparku je březenský drak tak vysoký, že by se mohl stát krásným domovem pro ptačí rodinku. „Pro čápy je důležité, aby z hnízda viděli na vodní plochu, ve které jsou ryby. Na takových místech rádi hnízdí,“ vysvětluje ředitelka zooparku Iveta Rabasová a ornitolog Hora ji doplňuje: „Čáp má rád otevřenou krajinu, pole, louky a okolí vody, kde hledá svou potravu. To vše tu v blízkosti stroje KU800 můžeme nalézt. Je to určitě zajímavý pokus, který má šanci u čápů uspět. Musíme doufat, že se ptákům toto velice raritní hnízdo bude jevit jako vhodné.“

Obyvatelé Března už čápy vyhlíží a přejí si, aby si právě jejich hnízdo vyhlídli. Tito ptáci většinou odchovají tři až čtyři mláďata.

Severočeské doly spolupracují s Podkrušnohorským zooparkem i na výstavbě nové volně průchozí ptačí voliéry. Domov zde najdou ptáci, kteří žijí v našem okolí, ale oku běžného pozorovatele se ve volné přírodě schovávají. Návštěvníci tak dostanou šanci cítit se, jako by byli ve volné přírodě. Voliéra bude v chomutovské zoo mezi výběhem medvědů a tuleňů. Hotová má být během jara.