SBD je největším vlastníkem a správcem bytů na Chomutovsku, spravuje jich na osm tisíc. Také proto byly volby nového představenstva důležité.

Do městského divadla, kde se volební shromáždění konalo, se sjelo na sto třicet delegátů. Ti zastupovali jednotlivá hospodářská střediska (domy) družstva. Své hlasy rozdělovali mezi zhruba dvacítku kandidátů.

Podle stanov je ovšem pro zvolení do představenstva třeba, aby kandidát dostal alespoň 75% hlasů. „A tuto kvótu splnili jen tři kandidáti, přičemž představenstvo má devět členů a tři náhradníky," dodal k tomu Josef Tvrdý, současný předseda SBD. Sám post v představenstvu obhajoval také. A byl jedním z těch, kteří získali hlasů dost.

Protože se ale nepodařilo zvolit dostatečný počet členů, rok bude družstvo vést dosavadní představenstvo. A příští léto se uskuteční nové volby. „Zřejmě ale snížíme kvótu potřebnou ke zvolení, abychom se neocitli ve stejné situaci jako letos," dodal k tomu Tvrdý.

Josef Tvrdý je v čele SBD od roku 2002 a je nejdéle sloužícím předsedou v historii družstva. Během jeho působení se mu podařilo družstvo ekonomicky stabilizovat, každý rok hospodaří ziskově. Zpřísnil postup proti dlužníkům, čímž se mu podařilo razantně snížit pohledávky.

Stavební bytové družstvo Chomutov vlastní především byty v Chomutově a Jirkově, několik jich ale má také v Kadani a několika menších obcích v okrese.