Již za dva měsíce absolvují zájemci o studium na středních školách zřizovaných Ústeckým krajem testy studijních předpokladů. Na jejich základě se pak jednotlivé střední školy mohou rozhodnout, zda uchazeče přijmou. Protože se ale jedná o pilotní ročník projektu, nemusejí střední školy výsledky testování zohledňovat.

Střední průmyslová škola v Chomutově či Gymnázium Chomutov patří mezi ty, které k výsledkům testů studijních předpokladů letos přihlížet nebudou. „Pilotního testování by se měli zúčastnit všichni zájemci o studium na naší škole. Splníme ale to, co jsme slíbili," oznámil zástupce ředitele Gymnázia Chomutov Petr Moule. Na chomutovské gymnázium totiž měli bez přijímacích zkoušek být přijati všichni žáci, kteří prospěli ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy do průměru 1,4, aniž by měli trojku na vysvědčení či sníženou známku z chování. „Těmto uchazečům výsledky testů neovlivní jejich přijetí na naši školu, i kdyby napsali test na nula bodů ," vysvětlil.

Podobně je na tom i Střední průmyslová škola Chomutov, kde se letos uchazeči zúčastní testování obecných studijních předpokladů, ale o přijetí rozhodne výhradně jejich studijní průměr v pololetí deváté třídy. „Účastníme se tohoto pilotního projektu. Jeho výsledky však letos nebudou mít žádný vliv na přijetí žáka, nicméně jsou signálem o výstupní úrovni žáků základních škol a informací pro vhodné nastavení školního vzdělávacího programu střední školy," uvedl ředitel školy Jan Lacina s tím, že budou dodržena předem zveřejněná kritéria pro následující školní rok. Do budoucna považuje povinné přijímací zkoušky za vhodný nástroj pro obory zakončené maturitní zkouškou.

Jednoznačně si myslím, že je to dobře. Pokud se chci jako žák vzdělávat na střední škole, musím k tomu mít předpoklady a ty by měly tyto testy prokázat," dodal.

Názory na testy studijních předpokladů jako možného kritéria pro přijetí ke studiu do maturitních oborů jsou různé. „Pokud se budou dělat zkoušky všude, tak je to pro nás jen výhoda. Jsme totiž jedni z mála, kteří testy dělají. Pokud ne, může to na nás mít neblahý vliv v podobě úbytku studentů. Je tady konkurenční prostředí a rodiče a žáci si pak mohou zvolit cestu menšího zla, tedy bez přijímacích zkoušek" informuje Petr Moule z chomutovského gymnázia. „Já to tvrdím dlouhodobě. Na všechny školy by se měly dělat přijímací zkoušky a měla by být dána jasná kriteria, jaký žák, s jakými výsledky by měl být přijatý a jaký ne," prozradil svůj názor Martin Reihs, ředitel 4. základní školy v Jirkově a budoucí ředitel Městského gymnázia Jirkov. Právě toho by se ale příští rok povinné přijímací zkoušky týkat neměly. Školu totiž nezřizuje Ústecký kraj. „Přijímací zkoušky letos nebudou, v současné době je to v dikci stávajícího ředitele. Do budoucna zvažujeme přísnější kriteria, ale přijímací zkoušky si můžeme udělat podle svého, nemusíme se řídit nařízením kraje. Nevylučuji ale ani to, že bychom měli stejné SCIO testy," dodává.

Od přijímacích zkoušek do maturitních oborů kraj očekává zvýšení kvality vzdělávání. Cílem je více motivovat základní školy a jejich žáky k pečlivější přípravě k pokračujícímu studiu na střední škole. Žáci ve dnech 22. a 23. dubna projdou testem pouze z obecných studijních předpokladů. Test se skládá z 60 úloh a časový limit pro jejich zodpovězení je 60 minut. Ve všech úlohách je možná jedna odpověď. Pokud se celý proces odzkouší a především osvědčí, mohou se v budoucnu testy zaměřit i na český jazyk, matematiku nebo anglický jazyk.

Anketa: Co říkáte na to, že budete dělat přijímačky na střední i tam, kde být neměly? Je dobře, že je chce kraj zavést povinně?

Ksenija Rapcunová, 9.C
Já jsem se stejně hlásila do Prahy a tam se přijímačky dělají. Myslím si, že přijímačky jsou dobré. Srovnají se tak znalosti dětí a úroveň škol, které jsou různé. Není dobré, aby například na gymnázium šli žáci se čtyřkami.

Radek Herel, 9. B
Měli jsme to vědět dřív, víc bych se připravil a zkusil i těžší školu. Myslím si, že je to lepší, když to kraj zavede. Bojím se jen, že kvůli nedostatku studentů se budou střední školy spojovat nebo rušit.

Dominika Hüttnerová, 9.C
Myslím si, že by se přijímačky dělat měly. Jedničkáři na jedné škole můžou být na stejné úrovni jako trojkaři na jiné a takhle se to pozná. Přijímačky budu dělat stejně, takže mi to je jedno. Když by se ale zavedly celoplošně, bylo by to lepší.

Jan Čeřovský, 9.B
Byl jsem zaskočený, když jsem se to dozvěděl. Bál jsem se, že se na školu nedostanu. Ale je to dobře. Protože někdo může být chytrý, nepovede se mu jedno vysvědčení a na školu se nedostane kvůli špatnému průměru.

Lesya Yakubyak, 9.C
Já si myslím, že je to dobře. Známkování na každé škole je jiné. Je dobré si to vyzkoušet, aspoň budeme vědět, jestli na tu školu máme, nebo ne. bude dobře, když to zavedou povinně všude.