Skutečným obrem mezi brouky je roháč obecný. Jedná se o celoevropsky ohrožený druh, který je chráněný českou i evropskou legislativou a jako potenciálně ohrožený druh se dostal na červený seznam. Na Chomutovsku a obecně severozápadě Čech se mu ale daří. S trochou štěstí je možné ho zahlédnout právě v tomto období. Zvláště velký exemplář byl k vidění například v Jirkově, kde se usadil na fasádě paneláku.

„V České republice jsou místa, kde roháč obecný skoro vymizel. Právě na Chomutovsku je ale docela běžný, i když ne každý měl to štěstí vidět ho na vlastní oči, protože je aktivní hlavně v noci,“ uvedl entomolog Pavel Krásenský.

Brouk je doma hlavně v chomutovském zooparku. Ten dokonce získal díky dlouhodobému výskytu silné a stabilní populace označení evropsky významná lokalita, čímž se zařadil do soustavy chráněných území Natura 2000.

„Díky zooparku je na Chomutovsku docela snadné na roháče narazit, navíc poslední dobou těch nálezů přibývá,“ těší Karla Chobota z Agentury pro ochranu přírody a krajiny. „Nacházet ho můžeme v různých zachovalých dubových porostech, případně v městských parcích, které tyto stromy mají, a pak je na Chomutovsku koncentrace dalších lokalit, které byly vybrané jako evropsky významné. Těmi jsou Údlické doubí a doubrava u Černovic,“ připomněl.

K dalším místům hojného výskytu patří podle entomologa Krásenského také Červený Hrádek a na Mostecku Hněvín. Odborníci dále jmenují mostecký Široký vrch, údolí řeky Labe od Ústí nad Labem po Lovosice a drobné nálezy evidují v Bílině, Duchcově a kolem Rané a Milé na Lounsku.

Na největšího brouka Evropy občas mohou lidé natrefit i na zahradách, které mají dostatek mrtvého dřeva. „Párkrát se nám to povedlo, když jsme za soumraku seděli na zahradě,“ zmínila Chomutovanka, která bydlí poblíž zooparku. „Za letu vydává hluboký bručivý zvuk. Člověk si říká: Bože, co se to na nás řítí?“ dodala.

Před několika dny obdivovali roháče obyvatelé jirkovské ulice Smetanovy sady. Brouk měl od konce krovek po špičky parohovitých kusadel 7 až 8 centimetrů. „Dříve jsme měli hlášené nález také z Vysoké Pece a okolí Nechranic, z Jirkova zatím ne,“ potěšilo Karla Chobota.

Agentura pro ochranu přírody a krajiny se totiž snaží shromažďovat všechny údaje o výskytu roháčů a nálezy veřejnosti v tom pomáhají. Proto by odborníci rádi, aby lidé svá zjištění zapisovali do jednoduchého webového formuláře na stránkách biolib.cz. Jedná se o mezinárodní encyklopedii rostlin, hub a živočichů.

V rámci České republiky se roháč obecný vůbec nejhojněji vyskytuje na jižní Moravě, v dalších oblastech je rozšířený ostrůvkovitě. Poměrně častý je ve středních a severozápadních Čechách.