„Již po třech svozech, které probíhají jednou týdně, vždy ve středu, se ukazuje, že projekt je životaschopný a že občané mají o třídění BRKO zájem. Při každém svozu bylo zatím na bioplynovou stanici v Ahníkově odvezeno více než 600 kilogramů odpadu,“ uvedla Martina Cajthamlová z klášterecké radnice na webu města.

Nádoby jsou rozmístěny v ulicích Dlouhá, Žitná, Ječná, Luční, Polní a Krátká. Podle radnice je zájem tak velký, že na některých místech už nádoby kapacitně nestačí. A tak město do pilotního projektu přidá další tři popelnice, kam míří převážně kuchyňský odpad. „Jedna bude u kontejnerového stání v Okružní ulici a dvě se přidají ke kontejnerovým stáním v Ječné a v Luční ulici, kde již nádoby jsou, ale dochází k jejich přeplňování,“ informovala radnice.