V příštím roce zahájí akciová společnost Herkul výstavbu nového Obchodního centra Evropa v chomutovském sídlišti Březenecká. Pozemky pod bývalým kinem Evropa a v jeho okolí, včetně projektové dokumentace, veškerých potřebných podkladů i stavebního povolení stavební firma Herkul nedávno odkoupila od developerské společnosti RENT CZ. Hodnotu akvizice smluvní partneři nezveřejnili.

Termín se posunul

Investor počítal se zahájením prací na výstavbě centra v dřívějším termínu, podle projektového manažera společnosti Herkul Kamila Novotného ale stavbu nebylo možné zahájit vzhledem k rozhodnutí původního hlavního zájemce o provozování potravinářského supermarketu. „Bohužel si svůj úmysl rozmyslel a od záměru odstoupil. Z tohoto důvodu nevznikla ani navazující struktura dalších nájemců," vysvětlil.

Jednání pokračují

Situace se ale nyní změnila. Zástupci investora dokončují jednání s novým hlavním nájemcem orientovaným na potravinářský segment a jsou v kontaktu s dalšími budoucími nájemci prostor v obchodním centru. „Ostatní potenciální nájemci si stanovili podmínku, že nejprve musíme uzavřít smlouvu s potravinářským řetězcem. Ze současné fáze obchodního jednání vyplývá, že se to v dohledné době podaří. Stavět se začne v příštím roce," upřesnil Kamil Novotný.

Bude fastfood?

Názvy firem či řetězců, které budou v novém obchodním centru působit, investor nesdělil. „Jde o výslovně obchodně důvěrnou informaci, kterou zatím nemůžeme zveřejnit," uvedl Novotný. Projekt stále počítá i s umístěním fastfoodu. Horkým favoritem byla v této souvislosti společnost KFC. Před časem však tento řetězec nabízející rychlé občerstvení otevřel provozovnu v obchodní zóně v nedalekých Otvicích.

Vykácené stromy nahradí nové

Zchátralou budovu bývalého kina Evropa, kam se stahovali nepřizpůsobiví lidé, investor už dříve srovnal se zemí. Příprava staveniště obchodního centra si vyžádala kácení stromů a keřů. V současné době specializovaná firma zabezpečuje výsadbu nových dřevin v zónách mimo budoucí staveniště.