Do škol se vrátila branná výchova a městská policie společně s odborem sociálních věcí, školství a sportu a s Muzeem civilní obrany připravily pro klášterecké žáky branný den. Naučili se tam poskytovat první pomoc a jak komunikovat se záchrankou, seznámili se s airsoftovými zbraněmi a výzbrojí české armády, dozvěděli se jaké jsou nebezpečné plyny v civilním prostředí a co dělat při evakuaci.

Do branného dne se zapojilo 481 žáků ze tří škol.