Společně s diplomem má obec nárok vyčerpat dotaci až pět set tisíc korun, které smí využít na další údržbu a rozšiřování zeleně. Blatno si v minulých měsících z okresního a krajského kola odneslo za první místa také více než pět set tisíc korun.

Zelená stuha se hodnotí a uděluje jako jedno z ocenění v rámci soutěže Vesnice roku. V celorepublikovém finále se volí ze třinácti obcí, které zvítězily v krajských kolech soutěže. Garantem soutěže je Ministerstvo životního prostředí.