Blatenští využili možnosti vyříkat si tváří v tvář s investorem, co se jim nelíbí na záměru Větrná farma Blatno. Ve středu se v obecním kulturním domě konalo veřejné projednání posudku dokumentace o posuzování jejích vlivů na životní prostředí. Svolal ho Krajský úřad, který měl v této záležitosti úlohu moderátora. Zúčastnil se ho také zpracovatel posudku. Následná diskuze, kdy dostali slovo občané, byla velmi emotivní, přesto kultivovaná.

„Proč jsou v dokumentaci zkrácené vzdálenosti od obydlí? Větrníky mají být půl kilometru až sedm set metrů daleko, jenže podle měření by nakonec měly být vzdálenosti jen poloviční: 340 a v některých případech i 250 metrů od domů. Proč to není řešeno? Proč lidem předkládáte věci, kde jsou chyby?” důrazně namítl Roman Kolařík, který byl jedním z přibližně sedmdesáti zúčastněných.

„Neuvědomujeme si, že by tam byla větrná elektrárna, která má být vzdálená od objektu jen 250 metrů,” váhavě pronesl zástupce investora. Ukázané nákresy nedokázal dál komentovat.

„Rád bych, aby si Krajský úřad, který bude vydávat stanovisko, uvědomil, že bude vycházet z dokumentu, který obsahuje skutečné perly,” apeloval na úředníky také Jan Šebesta, který vlastní chalupu v Mezihoří. Jedna z větrných elektráren by od ní měla být vzdálená jen tři sta metrů . Následně citoval některá z nejednoznačných tvrzení v posudku.

Zastupitelé využili příležitosti a oznámili zástupci investora, že pracují na změně územního plánu, který by měl být schválen v řádu několika měsíců, a nepočítá s žádnými větrníky. „Od podzimu 2010, kdy bylo zvoleno nové zastupitelstvo, jsme podnikli řadu kroků proti projektu. Zdá se nám proto, že jsou další vaše aktivity v tomto smyslu ztrátou času i peněz,” uvedla místostarostka Iveta Rabasová Houfová. „Zastupitelstvo totiž nezmění názor a jak víte, bude tu ještě tři roky,” uzavřela.

Veřejné projednání se týkalo posudku EIA, který vyzněl kladně. Úkolem Krajského úřadu nyní bude vydat souhlasné či nesouhlasné stanovisko. Jeho slovo ale nebude v celé záležitosti tím nejpádnějším. Tím je totiž územní plán, s nímž se projekt musí shodovat. Jelikož tak není a blatenské zastupitelstvo je ve svém odporu vůči větrníkům, narozdíl od dalších obcí na Chomutovsku, jednotné, je vysoká pravděpodobnost, že investor v Blatně nepochodí. Místní i chataři tak mají šanci, že si svůj klid a krásnou přírodu uhájí.