Rekonstrukce mostu bude trvat do konce září. Provoz je omezen jak na mostě (je tu snížená rychlost a provoz sveden ze čtyř do dvou pruhů), tak i pod ním. Dnes musejí řidiči počítat s šestihodinovou výlukou, jinak tu provoz řídí mobilní semafory. Čeká se na nich déle než je na tamní křižovatce obvyklé.

Opravu mostu, který je v havarijním stavu, dodavatelská firma zahájila 8. února. Práce zahrnují opravu opěr, nosné konstrukce, říms a zádržného systému. Měly by trvat do konce září a vyžádají si 11 milionů korun.