Na setkání jsou zváni primátorky, primátoři, starostky, starostové, případně jejich zástupci, s nimiž se biskup během uplynulého roku setkal, mimo jiné při svých pastoračních návštěvách farností. Přijetí v biskupské rezidenci má nejen společenský charakter, jeho cílem je vytvořit přátelský prostor pro vzájemné povzbuzení a podat aktuální informace ze života římskokatolické církve.

Biskup poděkoval přítomným hostům za spolupráci, ocenil jejich službu, kterou vykonávají pro obyvatele svých měst a obcí, a poukázal na to, že úsilí a poslání pracovat pro lidi je pro obě strany společné.

Setkání se účastnili také generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl, biskupský vikář pro pastoraci Martin Davídek a ekonomka litoměřického biskupství Zuzana Bumbová.

Generální vikář hovořil o církevních restitucích. Řekl, že církev musí jednat se zřetelem na budoucnost, tedy použít omezené finanční prostředky navrácené v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi především k investicím, ne je vynaložit jednorázově, například do oprav kostelů. „Má-li totiž církev i nadále plnit své poslání, sloužit celé společnosti a pomáhat potřebným, musí mít pro tuto pomoc, pro tuto činnost finanční zdroje," uvedl. Ujistil přítomné, že církev má zájem i nadále rozvíjet spolupráci s městy a obcemi. „V prvních letech tohoto procesu vás však chci poprosit o trpělivost," poukázal v souvislosti s přechodem církve na nový model hospodaření.

O možnosti získat evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na financování dalších prací na rekonstrukci františkánského kláštera v Kadani, který je majetkem římskokatolické církve, jednal s vikářem starosta Kulhánek. „Bavili jsme se o způsobu financování, a to právě i s ohledem na omezené prostředky církve," řekl starosta.