„Lidé ale opravdu mohou v současné době zaznamenat vyšší výskyt osob bez domova v ulicích města. Důvodem je, že osoby bez domova v letním období přestávají využívat dostupných sociálních služeb, jako je např. Naděje."

Město Klášterec nad Ohří intenzivně spolupracuje s terénními pracovnicemi Naděje i strážníky městské policie. „O počtu i stavu bezdomovců tak máme přehled" vysvětluje Hotová a dodává: „se všemi lidmi bez domova dlouhodobě pracujeme, podněcujeme je ke změně způsobu života a pomáháme jim s veškerými úředními náležitostmi." Jen v průběhu prázdnin se místním sociálním pracovnicím podařilo přesvědčit několik bezdomovců k aktivnější spolupráci. Výsledkem bylo přidělení bytu třem osobám bez domova v Mírové ulici, další dvě osoby byly umístěny do azylového bydlení v Naději.

Jednoho z bezdomovců se podařilo přesvědčit k nástupu na protialkoholní léčbu, pro mladou těhotnou dívku bylo zprostředkováno místo v azylovém bydlení. „Mezi veřejností však stále přetrvává přesvědčení, že s těmito lidmi nikdo nepracuje a že se o ně nikdo nezajímá" říká Jana Hotová, která však zároveň upozorňuje, že nutná je vůle ke spolupráci ze strany konkrétního bezdomovce: „musíme respektovat jejich svobodu a lidská práva.

Pokud někdo pomoc opakovaně odmítá, není v našich silách ho ke změně životní situace přimět." Kritika veřejnosti sociální pracovnice velmi mrzí. „Bohužel kritika často vyplývá z neznalosti problematiky a nezřídka prohlubuje negativní postoje vůči osobám bez domova" uzavírá Hotová.

Sociální pracovnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří jsou otevřeny jakýmkoli podnětům ze strany občanů. Lidé se na ně mohou obrátit telefonicky, mailem nebo je navštívit osobně. Diskuze na sociálních sítích k opravdovému řešení problémů s bezdomovci nepomohou.