Zahoří i v kapličce ve Vysoké Peci. Přijít si pro něj můžete 23. prosince v době od 17 do 18 hodin. Sousedské setkání doplní vystoupení malých žáků a svařené víno.

Zájemci o plamínek si nesmějí zapomenout přinést nějakou nádobu, ve které si ho odnesou.