Během oprav zůstal některý z přívodů vody nedovřený. Ta poté vytopila několik dalších bytových jednotek. Zkontaktovat majitele se ale obyvatelům domu nepodařilo, v opravovaném bytě zatím nežije. Museli proto zavolat strážníky, kteří byt otevřeli a uzavřeli hlavní přívod vody, aby se zamezilo dalším škodám.

Majitele následně kontaktovala správa nemovitosti.