Obyvatelé Vejprtska, Lounska a Podbořanska se nemusejí bát výpadku autobusové dopravy, který od pondělí 7. ledna hrozil. Příčinou mělo být odstoupení společnosti TD Bus od smlouvy na zajištění autobusové dopravy v těchto oblastech.

„V průběhu víkendu se odboru dopravy krajského úřadu ve spolupráci s několika dopravci podařilo zajistit dostatečný počet autobusů a řidičů, aby všechny spoje vyjely podle jízdních řádů, jak jsou cestující zvyklí,“ řekl Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

"Jedinou výjimkou je linka 583 Vejprty – Annaberg – Buchholz, která nebude až do dovolání obsluhována. Jedná se o linku přeshraniční, která vede prakticky po celé délce na území Německa. Na území cizího státu nelze jednoduše objednat příležitostnou dopravu z legislativních důvodů," upřesnila v neděli večer mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Vzhledem k tomu, že autobusovou dopravu zajišťují různí dopravci, nebudou autobusy v jednotném zeleném provedení, budou ale označeny čísly jednotlivých linek.

Po dobu zajištění dopravy v nouzovém režimu nebude vybíráno jízdné.