Malí arkalové se narodili na přelomu dubna a května a teď už se vesele prohánějí se svými matkami ve výběhu. Přitom ještě před půl rokem bylo stádo bez samce, teprve koncem října si zoopark dovezl tříletého berana z estonského Tallinu. A ten se ve společnosti čtyř samic zjevně činil. „Když jsme před půl rokem stádo rozšiřovali, v další odchovy jsem spíš opatrně doufali. A teď máme čtyři mláďata od několika matek,“ jásá ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Už jen narození urialů kaspických v chovu je považováno za úspěch, vydařený odchov tolika mláďat by byl naprosto senzační. V Evropě je maximálně pět zoologických zahrad, které arkaly chovají. A v České republice je chomutovský zoopark jediný. Poslední mládě se tu podařilo odchovat v roce 2019, od roku 2020 bylo stádo složené jen ze samic. To se teď změnilo radikálně, protože jak potvrdila ředitelka zooparku, všichni čtyři nově narození arkalové jsou kluci.

Mládě rosomáka v chomutovském zooparku
Malí rosomáci ze zooparku byli na zdravotní prohlídce. Jsou jim dva měsíce

Návštěvníci mohou roztomilé rošťáky spatřit ve výběhu, který arkalové už dlouhé roky sdílí s makaky magot. „Vypadají nenápadně, na první pohled připomínají klasického muflona, ale je to jedno z nejvzácnějších zvířat, které chováme,“ doplňuje k urialům vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

Radost mají nejen chovatelé v chomutovském zooparku, ale jistě i koordinátor evropského záchovného programu (EEP), kam jsou tito vzácní kopytníci zařazeni. Ten loňské obohacení chomutovského stáda o samce z Estonska schvaloval.

Arkalové jsou blízcí příbuzní ovcí a muflonů, a kromě dvou zmíněných názvů se lze setkat ještě s několika dalšími, například ovce stepní, archál nebo urial stepní. Zoopark je chová již dvacet let. V přírodě žijí tito sudokopytníci především na náhorních plošinách a v horách střední Asie. Vzhledem k táhlým válečným konfliktům ale nejsou známé počty volně žijících jedinců.