Výstavba nové rekreační zóny pro volnočasové vyžití široké veřejnosti na bývalém plochodrážním stadionu v Lipské ulici zdárně pokračuje. První návštěvníci by si nový areál mohli užívat již během prázdnin. Nejprve jej zřejmě otestují milovníci rychlých koleček v řadě. Nová in- line dráha už je totiž hotová.

Bývalý plochodrážní stadion v Lipské ulici byl v posledních několika letech bez smysluplného využití a vzhledem k poddolovanému území je nevhodný pro běžnou výstavbu. Radnice proto zpracovala studii regenerace této lokality na rekreační a sportovní areál.

V roce 2011 byla zahájena výstavba pomocné komunikace k blízkým rodinným domům a začaly rozsáhlé terénní úpravy specifického stadionu. „V zóně vznikla rozsáhlá síť chodníčků včetně samostatné in-line dráhy a odpočinkových zálivů. Na vyvýšených místech jsou vyhlídkové altány, pro rekreační sportování dvě víceúčelová hřiště pro tenis, košíkovou a volejbal, tři dětská hřiště pro různé věkové skupiny a klidová část pro starší občany," uvedl primátor Chomutova Jan Mareš.

Stávající stromy již byly ošetřeny a přibylo sem množství nově vysazených různých druhů dřevin. Podobu parku doplní i travnaté porosty na navezené ornici. Pro návštěvníky areálu se dokončuje i velké parkoviště s kapacitou dvaaosmdesát míst a nové oplocení. V plánu je ještě osmaosmdesát těles veřejného osvětlení, mobiliář třiatřiceti laviček a pětatřiceti odpadkových košů a objekt, ve kterém bude hygienické a technické zázemí. „V prázdninových měsících by už mohli Chomutované začít využívat in-line dráhu," přiblížil primátor Mareš.