Až sedm set let staré nálezy vyzdvihli z hloubky země archeologové v Kadani. Pod dlážděním v centru města objevili věci, které souvisejí s dávným kupeckým provozem na náměstí, minci a žeton ze středověké deskové hry. Narazili také na zbytky staveb a do skály tesaného sklepa. Vše před děkanským kostelem Povýšení svaté Kříže na Mírovém náměstí.

Pod povrchem vědci nalezli balvan, který byl v místě zřejmě dávno před osídlením Kadaně. „V jeho okolí byla plocha po založení města, tedy v polovině 13. století, upravena posypem z drobných valounků a založena byla dlouhá stavba spočívající na dřevěných sloupech,“ uvedl archeolog Kryštof Derner. Podle jeho předpokladu může jít o boudu tržnice nebo hospodářské stavení domu, na nějž vědci narazili už při loňském výzkumu. „Překvapením byl nález novověkého sklepa tesaného do skály na západním okraji plochy, který je ze 16. až 18. století,“ poznamenal.

Katova ulička v Kadani.
Podívejte se s námi do Katovy uličky v Kadani. Nejužší ulice v Česku

Mezi dalšími nálezy je drobná mince ze směsi stříbra a mědi z počátku 14. století. Ze stejného období je také kupecké závaží, pinzeta a stylus, což bylo rydlo sloužící k rychlému záznamu textu či počtů na tabulku pokrytou vrstvou vosku. Záznam se dal mazat. Dále archeologové našli kostěný žeton ze středověké deskové hry.

„Ty byly už tehdy obrovsky rozšířené. Dnes máme počítače, tenkrát měli lidé deskové hry - nejčastěji šlo o begemon, trik-trak nebo dámu. Hráli je měšťané, šlechtici, našly se v hospodách a také v hornických sídlištích,“ nastínil Derner. „Tohoto typu byl i náš žeton. Byl plochý, čtvercový s křížkem,“ přiblížil.

Nálezy podle archeologa ukazují, že náměstí bylo ve středověku místem čilého obchodního ruchu a že tam až do novověku vznikaly a zanikaly stavby, o nichž jsme na základě starých map neměli tušení. K nejstarším historickým vrstvám se ale badatelé nedostali, protože se nacházejí pod hlouběji položenou středověkou dlažbou, jíž nechtěli narušit. „Kromě několika menších sond, které jsme vykopali pod úroveň skrývky, zůstávají skryté. Na druhou stranu zůstanou neporušené jako archeologická rezerva pro další generace,“ zmínil Derner.

Hlavní vlakové nádraží v Chomutově.
Přesun vlakového nádraží: Chomutov roky čeká, jak stát rozhodne

Do starších vrstev pod dlažbou se odborníci z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech dostávají díky investiční akci města. Ta spočívá v přerovnání "kočičích hlav" na náměstí. Probíhá po fázích. Plocha je rozdělena do dvanácti trojúhelníků, z nichž přerovnány byly čtyři, pokračuje se na pátém před kostelem.

„Nejdříve jsme pracovali na předláždění v částech, kde jsme potřebovali vysázet stromy a srovnat povrch pro stánky,“ nastínil vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka. „V dalším období se přesuneme do centrální části. Tam plánujeme nové vodní prvky. V příštím roce bychom na ně měli mít zpracovanou architektonickou studii,“ doplnil.

Předláždění bude pokračovat odhadem ještě tři roky. Pro archeology je to další příležitost nahlížet do hlubin historie Kadaně.