Dlouhé stromořadí, které lemuje nábřeží Chomutovky, ze středu města zmizí. Do kaštanů, které v centru rostly desítky let, se brzy zakousnou zuby motorových pil.

Poměrně významně se promění tvář města kolem nově otevřeného Centralu. Nyní jeho „zadní“ stranu, při pohledu z autobusové zastávky Palackého, zakrývají mohutné koruny jírovců, po jejich pokácení se celé nábřeží otevře. Na místě budou vysázeny nové stromy, ale ty už tak bohaté koruny mít nebudou.

Stavbaři stromy připravili o vodu

Právě výstavba obchodního domu osud kaštanů zpečetila. „Když se začalo stavět, stavebníci omezili stromům přístup k vodě,“ konstatuje Jiří Roth, předseda komise životního prostředí na chomutovském magistrátu. Během prací sice byly obezděny, aby se jim nic nestalo, ale na potřebnou vláhu se zapomnělo. Kaštany také přišly o část kořenů a navíc byly zahrnuty stavební sutí, což jejich růstu a přístupu k vodě rovněž nepřispělo. Ale nebyl to jediný důvod. Podle Rotha jsou stromy nemocné a napadané houbou, což je důsledek nesprávného prořezání a následného ošetření, kterými kmeny a větve prošly před několika lety. Listnáče přišly o imunitu a napadla je infekce. Výrazné řezy jsou vidět dodnes.

Některé kaštany už padly, k zemi půjde i všech deset zbývajících. „Počítá se s tím, že se postupně vykácí,“ potvrzuje Roth. Podle něho totiž hrozí, že oslabené a nemocné stromy mohou způsobit neštěstí. Pokud by se například do stále více uvadajících větví opřel silný vítr, mohly by v budoucnu spadnout a někoho zranit. Odpovědnost by v takovém případě nesli úřednici z odboru životního prostředí, podobně jako tomu bylo při neštěstí v Písku, kdy padající kmen zabil chlapce.

Břeh Chomutovky bez zeleně nezůstane. Na uvolněných místech budou vysazeny nové dřeviny, několik jich už na místě roste. Na rozdíl od kaštanů nebudou mít tak rozvětvené koruny, aby tolik nezastiňovaly okolí jako ty dnešní.

Obchody a zeleň? To nejde k sobě

V Chomutově to stromy v soužití s obchodními centry nemají lehké. V říjnu před šesti lety poškodil neznámý vandal stoletou lípu, která stála u tehdy nově postaveného diskontu Lidl u zimního stadionu. Policie nikdy pachatele nedopadla a ani se neprokázala souvislost mezi kácením a supermarketem. Ovšem Chomutované, kteří si lípu, jež dala jméno ulici i hospodě, každoročně připomínají, mají jasno v tom, kdo za poškozením stromu stál. A to i vzhledem k tomu, že stromy nepadaly pouze v blízkosti chomutovského obchodu, ale i jinde v Česku.