Zhruba 1400 armádních záložníků se zúčastní největšího cvičení aktivních záloh v historii České republiky. Nese název Hradba 2018 a začíná právě dnes, v úterý 3. dubna. Až do 30. dubna bude probíhat také ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na hranicích okresů Louny, Chomutov a Karlovy Vary.

Záložníci budou cvičit nejen ve vojenských prostorech, počítá se také s jejich patrolami s Policií ČR ve městech a při ostraze hranic a důležitých objektů. „Na výcvik povoláme až 1400 záložníků. Cílem cvičení je příprava vojáků záloh k plnění úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění sil pro plnění úkolů Policie ČR. Cvičení rovněž prověří vojáky při střežení objektů důležitých pro obranu státu a při ochraně státních hranic,“ přiblížila Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu Armády ČR.

Do cvičení Hradba 2018 se zapojí všech 14 pěších rot aktivních záloh při krajských vojenských velitelstvích. Současně budou cvičit tři až čtyři jednotky, které se budou střídat v desetidenních blocích.

Cvičit tak bude i přibližně stovka záložníků z roty aktivních záloh Ústeckého kraje, která spolupracuje se žateckým 41. mechanizovaným praporem. Zapojí se rovněž profesionální vojáci z této jednotky. „Připravenost příslušníků aktivní zálohy k nasazení je jedna z hlavních priorit Armády ČR. Záložníky budeme využívat k doplnění armády pro plnění úkolů na území státu i mimo něj,“ řekl náčelník Generálního štábu AČR Josef Bečvář.

Do akce s policií

Během cvičení dojde i na simulaci situace, která fakticky nastala po teroristických útocích v Evropě na jaře 2016, kdy vláda ČR povolala vojáky v činné službě k plnění úkolů policie. „Využití aktivní zálohy ve společných hlídkách s policisty je v praxi spojeno s řadou změn ve velení, spojení, instruktážích a dalších logistických záležitostech a je velmi žádoucí si je procvičit,“ vysvětlil první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Cvičení nereaguje na nějakou bezpečnostní hrozbu pro ČR, v plánu je delší dobu. Poprvé se cvičení Hradba uskutečnilo před dvěma lety, zúčastnilo se ho 1100 příslušníků aktivní zálohy.