Situace je složitá

„Současná třaskavá situace zejména v místech sociálního vyloučení je velmi složitá pro lidi žijící uvnitř, ale také vně. Věřím, že nabízením spolupráce a pomoci městům může Agentura a tím i vláda napomoci ke skutečnému a postupnému řešení problémů. Díky patří starostům a politikům, kteří se rozhodli jít do méně lehkého procesu zkusit něco udělat,“ uvedl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Kadaň: příkladná spolupráce

„Například spolupráce s městem Kadaň byla i díky velké ochotě a aktivitě vedení města takřka příkladná. Během krátké doby se tu podařilo uskutečnit řadu aktivit, které už dnes významně mění situaci lidí v sociálně tíživé situaci,” upozorňuje na výsledky spolupráce s jedním z měst ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Úspěchy

V Kadani se mimo jiné podařilo najít práci pro 187 dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen, 28 dětí z vyloučených rodin připravit na školní docházku v předškolních klubech a 20 umístit do mateřských škol. Do prorodinných služeb se zapojilo 95 rodičů, 82 dětí školního věku chodí do zájmových kroužků a 180 dětí a mládeže do aktivit nízkoprahových zařízení. I díky tomu poklesla v Kadani trestná činnost páchaná dětmi a mládeží za poslední dva roky o 49 procent. V lokalitě Prunéřov, která se nachází několik kilometrů za městem, bylo zrekonstruováno Centrum sociálních služeb. To nabízí služby pro rodiny s dětmi, dluhové a pracovní poradenství i zázemí pro terénní sociální pracovníky. Město zvýšilo kvalitu bydlení v bytech v Prunéřově těm, kteří nedluží a plní své závazky. Na úklidových a opravných pracích se zde podílejí i místní obyvatelé a každý dům má dnes svého domovníka, který se stará o drobné opravy a pořádek v domě. Vedení města a jeho odborů se již druhým rokem pravidelně schází s prunéřovskými nájemníky na domovních schůzích. Za poslední dva roky klesla míra dlužnictví na nájemném v Prunéřově o 46 procent.

Ukázali směr

„Agentura nám pomohla především v tom, že dokázala naše poněkud roztříštěné představy o tom, jak v řadě oblastí postupovat dál, dát dohromady a dát tomu směr, kterým můžeme nyní pokračovat dál,“ hodnotí spolupráci s agenturou starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Uhradil dluh, přestěhoval se

Jedním z klientů, jemuž se podařilo ve spolupráci s terénní sociální pracovnicí vyřešit tíživou životní situaci, je Petr Mačo z Kadaně. Uhradil dluh na nájemném, což mu umožnilo přestěhovat se i s rodinou do většího a kvalitnějšího bytu. Po šesti měsících řádného placení nájemného získal i nárok na nová lina a plastová okna.

„Pravidelnou úhradu finančních závazků Petru Mačovi umožnilo především stálé zaměstnání. V současné době Petr Mačo pracuje pro město jako asistent prevence kriminality. Díky tomu může pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu,“ vysvětlil ředitel agentury Martin Šimáček.