Sdružení se sídlem v České Kamenici vzniklo v roce 2007. V současné době má více než osm desítek členů, převážně „chalupářů“. Velice aktivními členy jsou také rodáci žijící v Německu. „Je mezi nimi mino jiné také Rainer Heinrich, vnuk předposledního předválečného starosty obce Studený,“ sdělila nám předsedkyně výkonné rady Jitka Tůmová, mimochodem „chalupářka“ z Teplic.

Činnost sdružení je zaměřena na ochranu a obnovu kulturního a přírodního bohatství v oblasti obcí pod Studencem na Českokamenicku. Péče o místní drobné památky dává prostor k rozvoji společné dobrovolnické činnosti, která navazuje na činnost někdejších „zkrašlovacích“ spolků. Uvedené činnosti doplňují kulturně společenské akce a vzdělávací a publikační činnost. To vše ve výsledku přispívá ke zvýšenému zájmu o daný region a tedy i rozvoji turistického ruchu. Zajímavým zdrojem poznávání oblasti Českokamenicka je unikátní internetový projekt na www.virtualniceskokamenicko.cz.

Kniha o krajině v proměnách doby

Jedním ze zásadních počinů sdružení je zpracování a vydání historické vlastivědné knížky „Krajina pod Studencem v proměnách doby“, věnované minulosti i přítomnosti regionu pod horou Studenec nedaleko České Kamenice. Společné dílo autorské dvojice Hany Slavíčkové a Jitky Tůmové bylo pojato velkoryse. Od pravěku, přes středověk až do současnosti uceleně pojednává o kulturním, hospodářském, sociálním i politickém vývoji území, kde do roku 1945 bylo dominantní německy hovořící obyvatelstvo. Nechybí ani exkurze do přírodních podmínek krajiny. Text je doprovázen bohatou obrazovou dokumentací (na šest stovek vyobrazení), kterou tvoří především fotografie zachycující mnohé dnes již neexistující objekty a místa, včetně fotografií dnešního stavu.

Nejdůležitější jsou ale lidé - o nich se slovem i obrazem dozvídáme spoustu zajímavých informací, které podávají barvitý obraz bohatosti života česko-německého pohraničí. V citlivé zkratce před čtenářem probíhají válečné události i poklidný mírový život pracovitých lidí v běhu staletí, jejich radosti i strasti, lidové zvyky a tradice. Po přečtení této poutavé knihy má čtenář pocit, jako by krajinu a lidi pod Studencem poznal osobně.

„Publikace vznikala přibližně pět let. Základem sběru dat, informací a přípravě publikace byl rozsáhlý fotoarchiv mého otce, který obsahoval množství záběrů a snímků míst a domů během tristní poválečné historie obcí Líska, Kunratice. Lipnice a Studený nenávratně zanikly. Poté následovala obdivuhodná badatelská činnost spoluautorky Mgr. Hany Slavíčkové v archivních podkladech,“ prozradila nám Jitka Tůmová, jedna z autorek knihy.

Spolupráce při shromažďování dokumentů a vzpomínek přispěla nejen k lepšímu pochopení minulosti, ale také k navázání dobrých vztahů s potomky původních obyvatel. Finančně projekt podpořila řada institucí, zejména Česko-německý fond budoucnosti, ale také autorka a její rodina přispěla významnou částkou. Četnými dary přispěli i rodáci, kteří se svými rodiči museli své rodiště po válce opustit. Nyní je do tisku připravována německá verze této zajímavé knihy. Organizační a finanční záležitosti tentokrát převzali němečtí členové Občanského sdružení pod Studencem.

Sdružení rodáka Tadeáše Haenkeho

V severočeském městečku Chřibská působí velmi aktivní „Sdružení Tadeáše Haenkeho“. Bylo založeno v roce 2000 s hlavním cílem zřídit vlastivědné muzeum se síní slavného rodáka, přírodovědce světového významu, jehož jméno si sdružení dalo do názvu. Muzeum bylo otevřeno již po dvou letech činnosti (v roce 2002) v Haenkeho rodném domě. V současné době spolek sdružuje české i německé dobrovolníky. Vedle pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských programů s cílem popularizovat unikátní region, klade důraz na rozvoj kontaktů s německými rodáky žijícími v zahraničí.

„Veškeré aktivity pořádáme v úzké spolupráci a za podpory města Chřibská, významnou součástí je také spolupráce se zajímavými osobnostmi a s institucemi s návaznými zájmy, téměř ,partnerskou´ organizací je Občanské sdružení pod Studencem. Velmi důležitá je spolupráce s „Thaddäus Haenke Gesellschaft“ v Budyšíně. S rodáky v zahraničí každoročně pořádáme společné kulturní programy a pravidelná setkání. Právě díky jejich podpoře byl například, zrekonstruován místní kostel,“ sdělila nám místopředsedkyně sdružení Jana Krausová. Zájemci o činnost sdružení mohou navštívit internetové stránky www.haenke.slamow.com

Chřibské léto a vydání prvního CD

Pilotním projektem, který Sdružení Tadeáše Haenkeho realizuje ve spolupráci s městem, je Chřibské kulturní léto, festival zahrnující koncerty vážné hudby, společenské večery, přednášky a výstavy. „Letos jsme oslavili 250. výročí narození slavného rodáka Tadeáše Haenkeho. A právě k této příležitosti jsme připravili první vlastní CD. Záchrana a veřejná prezentace děl většinou již zapomenutých hudebních skladatelů šluknovského výběžku je jedním z našich úkolů. Obsáhlé dílo Johanna Christopha Kridela patří k těm nejvýznamnějším,“ sdělila nám předsedkyně sdružení a sopranistka Helena Krausová, která Kridelovy árie také excelentně nazpívala.

CD obsahuje šest koncertních kantát, které jejich autor nazval „Nově otevřená květinová zahrádka“. Je to dílo skutečně nadregionální: hudbu rumburského skladatele nastudoval Komorní orchestr hudebníků Šluknovského výběžku pod taktovkou Zdeňka Krause, s využitím notového materiálu, který zpracoval a upravil Igor Heinz a nahrávka byla pořízena ve varnsdorfském divadle. O distribuci CD v Německu se starají chřibští rodáci. Třiasedmdesát minut Kridelovy hudby v podání hudebníků ze Šluknovska přináší kromě příjemného posluchačského zážitku i důkaz, že ani tzv. regionální skladatelé si se svými slavnějšími kolegy v kvalitě kompozic nikterak nezadali.

Zpracoval Milan Turek