Předseda poroty Ing. arch. Tomáš Hradečný soutěž shrnul: „Tabuizace tématu odvozená od dlouhodobě problematického výkladu našich vlastních dějin mě před zahájením soutěže naplňovala obavami, zda architekti obstojí. Obstáli. Mezi několika výbornými pracemi vybrala porota návrh ateliéru Projektil, který ji ve vzájemném dialogu druhého kola přesvědčil o svých schopnostech vytvořit s Collegiem Bohemicem tým a dotáhnout projekt do úspěšného konce.“

Výstava v muzeu k dějinám Němců v českých zemích bude brzo otevřena.Soutěž proběhla v souladu se soutěžním řádem Komory českých architektů a zúčastnilo se jí celkem 30 uchazečů, členové jednotlivých týmů pocházejí z České republiky, Slovenska, Dánska a Německa. Do finále postoupily čtyři návrhy. Kromě vítěze a dalších dvou umístěných finalistů porota ocenila i další čtyři návrhy.


Ochota k dialogu


Vítězný výtvarný koncept označila porota jako projekt na současné mezinárodní úrovni, který umožňuje souhru poznávacího a emocionálního působení na návštěvníka. Nechává maximálně otevřený prostor pro prezentaci muzejních exponátů, které stojí z hlediska tvůrců koncepce expozice v centru pozornosti.

Ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová navíc ocenila vítězovu otevřenost a ochotu k dialogu: „Při přípravě expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí klademe od samého počátku důraz na dialog - ať už v rámci naší pracovní skupiny, vědecké rady, či spolupráce s desítkami odborníků u nás i za hranicemi. Jsme opravdu rádi, že v ateliéru Projektil nacházíme dalšího partnera ke vzájemným rozhovorům, které jsou podle našeho názoru nejlepší cestou k našemu cíli.“

Porota soutěže zasedala ve složení Ing. arch. Tomáš Hradečný, akad. arch. Vladimír Hora, Mgr. Ondřej Jakubec PhD., Ing. arch. David Prudík, doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (nezávislí), Mgr. Blanka Mouralová, prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Mgr. Jan Šícha (za vyhlašovatele, Collegium Bohemicum) a Zbyněk Baladrán, Ing. arch. Václav Šebek (náhradníci).


Soutěživý ateliér


Vítěz soutěže patří k renomovaným architektonickým ateliérům: je podepsaný například pod ekologickým centrem Sluňákov u Olomouce nebo pod řešením Národní technické knihovny v Praze. „Zpráva o vítězství nás samozřejmě potěšila. Jsme soutěživý ateliér. Cením si toho, že pro expozici byla vypsána architektonická soutěž. Mám radost z týmové práce, kterou jsme pro návrh odvedli,“ uvádí Robert Brychta z ateliéru Projektil.

Všechny návrhy soutěže si veřejnost může prohlédnout na výstavě, která bude zahájena při slavnostním otevření budovy Musea v Ústí nad Labem dne 29. června a potrvá až do podzimu letošního roku.

Užitečné informace

Stálou expozici dějin německy mluvících obyvatel českých zemí připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s Institutem pro saské dějiny a etnografii v Drážďanech pro budovu rekonstruovaného Musea v Ústí nad Labem.

Výstava v muzeu k dějinám Němců v českých zemích bude brzo otevřena.
Bude umístěna ve dvou patrech na ploše 1500 m. Nejde o expozici o česko-německých vztazích v mezinárodním smyslu, ale o dějiny soužití česky a německy mluvících obyvatel v českých zemích. Cílem je obohacení pohledu na dějiny vlastní země.
Koncepce je na řadě míst průlomová, autoři vystupují z obvyklé interpretace českých dějin. Návštěvníkům nabídne nové téma, ne hotový výklad s dělící čárou za minulostí. Hodnotami expozice v Ústí nad Labem jsou otevřenost, inspirativnost, komunikativnost.
Vracejí se mnozí, kteří by dříve nepřijeli

Už pár týdnů Collegium Bohemicum sídlí pod střechou zrekonstruované budovy Musea. Když lidé stojí před domem a volají, kterým vchodem se dostanou dovnitř, napadá mě, že návštěvníků přibývá. V dřívějším sídle v Brněnské ulici jsme jen vyprávěli, nyní jim ukazujeme exponáty a vodíme je po expozičních prostorách budovy. Město z našich návštěvníků těží různým způsobem. Přinejmenším si zajdou do kavárny, na oběd, někteří přespávají. Běžné jsou skupiny mladých lidí z Německa. V Praze už byli, bývá první věta, když se ohlašují. Doporučujeme ubytování v Ústí nad Labem, u nás několik přednášek, návštěvu Litoměřic, Terezína, Zubrnic.

V němčině nabízíme prezentaci vznikající expozice. Náš kolega Thomas Oellermann píše práci o německých sociálních demokratech v Československu. Rád přednáší o meziválečné politice a využívá i výsledky vládního projektu o odpůrcích nacismu. Spolupracovalo na něm Muzeum města Ústí nad Labem, takže se zároveň připomíná instituce, se kterou Collegium Bohemicum sdílí prostory Musea. Četní potomci německých antifašistů mají díky Thomasovi téměř povinnou zastávku v Ústí nad Labem.

Nedávno jsme dostali pozůstalost rodiny Hofbauerů, která před nacismem uprchla do Švédska. Jejich děti tam dosud žijí a pozůstalost přivezly osobně. Jeden z praktických účelů založení naší instituce, kromě opravy budovy Musea, byla i vidina přitahování nových návštěvníků do Ústí nad Labem. A daří se to.

Nejvíc města mohou těžit z těch hostů, kteří v nich zanechávají své vědění. Těší mě proto, že zvláštní postavení mezi návštěvníky Ústí nad Labem bude mít ateliér Projektil architekti, který zvítězil v soutěži na návrh řešení naší stálé expozice. Ateliér se stal známým poté, co realizoval ekologické centrum Sluňákov u Olomouce, pracoval na řešení knihoven v Hradci Králové a Národní technické knihovny v Praze. Ateliér připravil expozici astronomie v nedávno znovuotevřeném Národním technickém muzeu. Tito špičkoví architekti budou do města jezdit nejdříve kvůli technickému scénáři, později za realizací expozice. Ateliér jsme vybrali ze třiceti návrhů v architektonické soutěži, z anonymního prvního kola postoupily čtyři. Děláme všechno pro to, aby Ústí nad Labem vedle Mariánského mostu získalo naší expozicí další novodobý výrazný bod, se kterým si ho budou lidé spojovat.

Budova Musea od 19. století sloužila jako chlapecká škola, návštěvníci najdou nápisy na zdech, ve stylu jako kdysi žáci psali na lavice. Šéf ateliéru, Roman Brychta, zdůraznil, že podmínkou úspěchu expozice jsou rozhovory s námi, kdo jsme připravili koncepci výstavy, stejně jako je dlouho vedli oni mezi sebou a přizvanými odborníky. Měla jsem pocit zadostiučinění, protože pokračuje demokratický dialog, který známe z naší pracovní skupiny a vědecké rady. Je milé, když důraz na dialog kladou lidé, kteří patří k nejlepším ve svém oboru.

Svou expozici teprve připravujeme, ale už se kvůli ní a našim akcím do Ústí rádi vracejí lidé, kteří by bez nás nikdy nepřijeli. Snažíme se, aby se setkávali se studenty zdejší univerzity a zvykli si, že tu mohou potkat další zajímavé kolegy. Těšíme se, že v příštích měsících a letech budeme čím dál více předstupovat před veřejnost s nabídkou odborných výkladů, přednášek, konferencí i starých předmětů, které potěší oko a inspirují pro dnešek a budoucnost. Muzea i Musea se přeci stavějí kvůli budoucnosti.

Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica

Ludmila Veselá