„Sešli jsme se svými německými kolegy na Vysoké škole HTW v Drážďanech – Pillnitz. Zdejší profesoři nám představili studijní programy na své škole a historii Drážďan.

Po rozdání map a tabulek s označením dřevin jsme vyrazili do zahrádkářské kolonie Hansadreieck. Tam nás čekal vedoucí zahrádkářského spolku. Po krátkém výkladu následovala inventarizace dřevin s označením jejich zdravotního stavu. To už pracovali společně čeští a němečtí studenti. Nutno dodat, že počasí nám opravdu nepřálo. Studený vítr s teplotou okolo nuly pronikal hluboko pod kůži.

Po ukončení úkolu jsme se přesunuli do klubovny zahrádkářského spolku, kde následovaly přednášky jeho členů a krajinného architekta. Poté jsme se vydali na obhlídku a zhlédli další části zahrádkářského areálu v ulici Hansastrasse. Další schůzka proběhne o některém víkendu počátkem dubna v Ústí nad Labem.

Za vynikající organizaci je nutné poděkovat pracovníkům Umweltzentra Drážďany a profesorům HTW Drážďany,“ uvedl k celé akci Ing. Martin Neruda,Ph.D. z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Akce jsou součástí společného projektu Centra životního prostředí Drážďany a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Drážďanech.

Studenti krajinné architektury UJEP a Vysoké školy technické a ekonomické z Drážďan vypracují nápady a koncepty k úpravě volné plochy v budoucím zahrádkářském parku u ulice Hansastraße. Účelem prvního projektového dne bylo, aby se studenti vzájemně poznali, vyměnili si první plány a představy a navštívili dotčenou plochu s přilehlou zahrádkářskou kolonií.

V dubnu bude následovat již zmíněný plánovací workshop v Ústí nad Labem, jehož výsledky pak čeští a němečtí studenti společně realizují v květnu. Nepůjde tedy jen o pouhou teorii, ale vzniknou zcela konkrétní výsledky, které si budou moci prohlédnout všichni obyvatelé i návštěvníci Drážďan.