Tak se cykloturisté dočkali. Poslední březnový den budou slavnostně otevřeny další úseky Labské stezky v Ústeckém kraji, na hranici Ústecka a Děčínska a u Litoměřic. První etapa dokončení Labské stezky přišla na 72 milionů korun. Investorem stavby byl Ústecký kraj.

Zmizí další nebezpečný úsek na trase

Otevíraný úsek vede z Valtířova přes Velké Březno do Přerova. Výstavba řeší zejména jeden z nebezpečných úseků, kde cyklisté před výstavbou cyklostezky museli využívat silnici č. 261 vedoucí v těsné blízkosti řeky a železnice. Součástí stavby byl také úsek mezi Litoměřicemi a Třebouticemi.

První etapa, která byla 27. dubna 2009 schválena Regionální radou Regionu NUTS II Severozápad k realizaci, se zaměřila především na budování úseků s nejvyšší úrovní připravenosti, tj. Přerov – Malé Březno – Velké Březno, parkoviště Svádov a úsek na k.ú. Třeboutice. Nedílnou součástí I. etapy byly i další činnosti jako budování partnerství s obcemi na trase, propagace stezky, koordinace a řízení projektu.

Malé obce části stezky investičně nezvládnou

„Samospráva Ústeckého kraje si včas uvědomila, že úseky cyklostezek mezi velkými městy nezvládnou v žádném případě malé obce a musí přijít investor v podobě kraje. Jsem rád, že jsem o tom své kolegy před čtyřmi lety přesvědčil,“ říká Radek Vonka, radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Financování výstavby stezky bylo z velké části zajištěno z Regionálního operačního programu Severozápad, spoluúčast a další náklady hradil Ústecký kraj.

A jak dlouhou část upravené Labské stezky tentokrát cyklisté dostanou do užívání? „Celková délka nového úseku tzn. Valtířov – Přerov společně s úsekem Litoměřice – Třeboutice je 6,23 kilometru,“ sdělila Lucie Kuželová z oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Start bude od přívozu ve Velkém Březně

Ústecký kraj jako investor stavby oficiálně otevře stezku po dopoledním bloku tematických příspěvků probíhajícím v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ve 12 hodin se uskuteční slavnostní přestřižení pásky u přívozu ve Velkém Březně. Poté se zájemci z řad příznivců cykloturistiky mohou zúčastnit první jízdy po novém úseku a pro ty, kteří vydrží, bude přichystáno malé občerstvení v restauraci Tivoli.

Budování Labské stezky na území Ústeckého kraje

Celková délka cyklostezky na území Ústeckého kraje – z Dolního Žlebu až na hranice se Středočeským krajem činí 96,5 kilometru.
V požadovaných parametrech je dokončeno přibližně 57 kilometrů.

Zbývající část cyklotrasy nemá zatím potřebnou kvalitu, proto je budování Labské stezky rozděleno do tří základních etap.

První z nich tvoří právě otevírané úseky Přerov – Velké Březno – Valtířov a Litoměřice – Třeboutice. V druhé etapě by stezka měla získat požadované parametry v úseku Děčín – Přerov. Etapa č. 3 zahrnuje nedokončené úseky na území okresu Litoměřice.

Celkové náklady zrealizovaného projektu právě otevíraného úseku jsou 72 milionů Kč včetně DPH. Podíl fondů Evropské unie na financování je 85 %, státní rozpočet přispívá 7,5 % a spoluúčast ve výši 7,5 %, tj. 5,4 milionu Kč, zajistil Ústecký kraj.

Partnery projektu byly obce Křešice, Malé Březno, Velké Březno, Statutární město Ústí nad Labem a Nadace Partnerství.
Ústecký kraj byl jeho nositelem, a tedy žadatelem, koordinátorem a investorem stavby. Projekt připravil a realizoval Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Labská cyklostezka patří mezi významné evropské trasy. Po dokončení spojí rakouskou Vídeň s německým Hamburkem. V Ústeckém kraji ale není jedinou prioritou. Právě budeme do fondů Evropské unie podávat vedle 2. etapy Labské cyklostezky také žádost o finanční podporu cyklostezky podél řeky Ploučnice. V pokročilé fázi je i příprava cyklostezky podél řeky Ohře,“ dodal Radek Vonka.

V září propagační jízda, v prosinci seminář

Labská stezka je dlouhodobě monitorována také jejími uživateli, přesněji občanským sdružením se stejným názvem. To bylo pořadatelem i loňské Tour de Labe Rotary HANDICAP 2010. Akce, která začala 14. září na Labské boudě v Krkonoších a cíl měla 21. září v Děčíně.

Propagační jízda po cyklostezce měla napomoci zmapování bariér, se kterými se mohou lidé na vozíku na Labské stezce setkat.
Na začátku prosince se zase v Hradci Králové uskutečnil seminář s názvem Zaostřeno na Labskou stezku. Organizovala ho obecně prospěšná společnost Partnerství za finanční podpory ministerstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje.

Na něm mimo jiné zaznělo, že v roce 2010 byla v Německu Labská stezka zvolena pošesté v řadě nejpopulárnější dálkovou cyklostezkou a průzkumy ukazují, že jen za rok 2009 projelo její střední částí na 160 tisíc cyklistů.

V Česku její rozvoj nabývá na intenzitě a hovoří o tom i silná podpora ze strany ministerstva pro místní rozvoj. „I přes krácení státního rozpočtu se nám podařilo předběžně vyjednat prostředky v hodnotě 72 milionů korun do podprogramu Cestovní ruch pro všechny. Pokud rozpočet projde, budou peníze rozděleny formou dotací mezi podnikatele, ubytovací a cyklistické služby, včetně těch podél Labské stezky,“ řekl na loňském setkání v Hradci Králové Rostislav Hošek z ministerstva pro místní rozvoj.

Tyto finance mají být podle slov Rostislava Hoška směřovány do takových projektů, které podpoří rozšiřování turistických služeb pro handicapované, rodiny s dětmi a seniory.