Obnova sídlišť se zpozdí. Chomutov špatně udělal výběrové řízení a antimonopolní úřad ho zrušil.

Podle tvrzení úřadu, které vyvěsil na svých stránkách, město porušilo zákon a udělalo několik dalších chyb. A když se ohradila stavební firma Eurovia CS, která v tendru neuspěla, město její námitky protizákonně zamítlo.

Podle ÚOHS postup města ovlivnil výběrové řízení. „Odmítnutí námitek zadavatelem bylo účelové. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ píše se kromě jiného v odůvodnění.

Úřad také vyčítá radnici, že smetla ze stolu námitky firmy Eurovia, přestože její návrh měl všechny náležitosti. Za porušení zákona o veřejných zakázkách dostal Chomutov pokutu sto padesát tisíc korun.

Město Chomutov s tím nesouhlasí a proti rozhodnutí se odvolá. „Využijeme svého práva opravného prostředku a podáme proti tomuto rozhodnutí rozklad,“ uvádí mluvčí magistrátu Šárka Schönová.

V tendru za třicet milionů, které vypsalo a schválila minulá rada města loni v březnu, zvítězila chomutovská firma World Invest. Ale protože zatím s firmou nebyla uzavřena smlouva, ÚOHS zadávací zřízení zrušil.

Nynější vedení města kroky bývalého vedení nekomentuje. Otázku Deníku, jaký je názor radnice na tvrzení ÚOHS, že šlo o účelové jednání, nechala mluvčí bez odpovědi.

Co to znamená pro občany? Pokud město neuspěje s odvoláním, obnova sídlišť Březenecká, Kamenná a Zahradní se kvůli špatně udělanému výběrovému řízení opozdí. Bude se totiž muset vypsat znovu a vybudování chodníků, parkovišť, hřišť a dalších staveb mezi paneláky tak nabere skluz.
Radnice se ale bude snažit vše dohnat. „Přestože úřad na ochranu hospodářské soutěže svým projednáváním zdržel realizaci projektů na chomutovských sídlištích téměř o rok, město učiní vše k úspěšné realizaci projektu,“ říká mluvčí Šárka Schönová.

Co bylo špatně

Zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem, když zkrátil lhůtu pro podání nabídek o pět dnů, přičemž však neumožnil neomezený a přímý dálkový přístup k zad ávací dokumentaci, jak ukládá zákon.

Chomutov chtěl zálohu (jistotu) pouze hotově na účet. Podle zákona ale může být záloha dána i formou bankovní záruku. To Chomutov nepovolil.

Město odmítlo námitky firmy Eurovia CS, protože prý neobsahovaly všechny zákonné záležitosti. Podle ÚOHS ale vše bylo v pořádku a Chomutov porušil zákon. Zdroj: ÚOHS