Prvotní přehradu z dřevěných kůlů a kamenů, která měla za cíl vytvořit vodní nádrž pro malou vodní elektrárnu, vybudoval ve skalách nad městem Toccoa inženýr E. P. Simpson v roce 1899 a ještě v témže roce byla nádrž napuštěna vodou. Elektrárna, jejíž zbytky dnes představují historickou technickou památku v kampusu vysoké školy Toccoa Falls College, fungovala v původní podobě do roku 1933, kdy ji převzal Ústav Toccoa Falls.

Ten se rozhodl vyvinout pro město stabilnější zdroj elektrické energie a nahradil původní Simpsonovu přehradu hrází naplněnou zeminou, jinak zvanou též hliněná nebo terénní přehrada, která byla vybudována v letech 1939 a 1940. Po druhé světové válce byla tato hráz ještě zvýšena, čímž vznikla nádrž o celkové rozloze 16 hektarů, nazvaná Barnesovo jezero. Hráz dodávala městu energii až do roku 1957, kdy byla výroba elektřiny zastavena a přehradní jezero začalo sloužit čistě pro rekreaci.

Jedna z nejtragičtějších fotografií druhé poloviny 20. století. Záchranáři podpírají tělo třináctileté Omayry Sanchézové, která zůstala zaklíněná v troskách a po 60 hodinách marného vyprošťování zemřela
Bahenní vlna, tisíce mrtvých. Symbolem tragédie se stala marná záchrana holčičky

Po posledních úpravách byla hráz 12 metrů vysoká, 120 metrů dlouhá a její koruna byla široká 6,1 metru. Hráz měla dva nekontrolované přelivy, z nichž hlavní se nacházel po její levé straně a byl dlouhý 120 metrů. Vpravo stranou od přehrady sloužilo v případě vysoké hladiny v nádrži ještě jedno snížení jako sekundární přeliv.

Pršelo silně čtyři dny

V roce 1977 se měsíc listopad ohlásil v Georgii neobyčejně vydatnými a trvalými dešti. Pršet začalo už 2. listopadu a ani do 5. listopadu silný déšť neustal. Za tu dobu se hladina přehradní nádrže zvýšila o 18 centimetrů, z toho dobrá polovina napršela mezi šestou hodinou večerní a půlnocí 5. listopadu. Množství vody zadržované v Barnesově jezeře se v důsledku tohoto přívalu zvýšil z obvyklých 505,7 tisíce metrů krychlových na více než 777 tisíc metrů krychlových. Něco takového nebyla hráz nádrže schopná udržet.

Asi hodinu a čtvrt po půlnoci z 5. na 6. listopadu už přehrada tlak vody nevydržela a zhroutila se v délce asi 61 metrů. Tento kolaps vyvolal záplavovou vlnu o síle 680 metrů krychlových za vteřinu, která se přehnala přes zhruba 57 metrů vysoké vodopády přímo do kampusu vysoké školy Toccoa Falls Bible College.

Zdroj: Youtube

Strmá rokle mezi přehradou a vysokou školou vytvořila asi osmimetrovou vodní stěnu, která vletěla do areálu, když studenti, učitelé i zaměstnanci ubytovaní v kolejích školy právě spali. O přívalu, který se na ně žene, neměli nejmenší tušení, zastihl je přímo v postelích.

Hrůza nad školou

Následkem byla katastrofa. Rychlá a silná vlna zcela zničila dvě vysokoškolské budovy, devět dalších domů a 18 obytných přívěsů, v jejichž troskách zahynulo dohromady 39 lidí. Dalších pět obytných domů a pět vysokoškolských budov bylo poškozeno.

Příval také strhl a zcela zničil dva mosty i nábřežní silnice po obou stranách říčky, poničil městské vodovodní potrubí a znečistil zásoby a rozvody pitné vody. Škoda byla vyčíslena na 2,8 milionu dolarů.

Najednou přišla všeničící vlna. Přehrada se protrhla
„Nějaký čas poteče korytem více vody...“ Protržená přehrada zabila 65 lidí

„Rodáci z Georgie Jimmy a Rosalynn Carterovi, nedávno zvolený prezident a první dáma, se o katastrofě dozvěděli v kostele. Rosalynn odjela přímo k vodopádům Toccoa Falls a byla na místě, když záchranáři odstraňovali trosky a vytahovali těla,“ uvedl v článku o této katastrofě web Civil and Structural Engineer.

Prezident Carter pak měsíc po kolapsu, 7. prosince 1977, nařídil ministru obrany okamžité zahájení inspekce více než devíti tisíc nefederálních přehrad, které by v případě protržení mohly způsobit velké ztráty na životech a majetku. Na tento projekt uvolnil prezident Carter 15 milionů dolarů.

Změna přístupu

„Tyto akce byly chvályhodné, ale tragédii se dalo předejít, kdyby Kongres navázal na legislativu přijatou pět let před katastrofou. Zákon o národní inspekci přehrad z roku 1972 nařizoval americkému armádnímu inženýrskému sboru vytvořit soupis všech nefederálních přehrad představujících určité riziko vytvoření záplavové vlny za účelem kontroly těch vysoce rizikových a vypracovat doporučení pro dlouhodobý program inspekce,“ upozorňuje web.

Pohled proti proudu přes protrženou hráz, 7. listopadu 1977Pohled proti proudu přes protrženou hráz, 7. listopadu 1977Zdroj: Wikimedia Commons, Photo courtesy of Federal Investigative Board, Kelly Barnes Dam, volné dílo

Na realizaci tohoto programu Kongres bohužel nedokázal vyčlenit dostatek peněz, takže z něj sešlo. Až do katastrofy u Toccoa Falls nevznikla ani národní strategie bezpečnosti přehrad, na níž se začalo pracovat až potom.

„Je nanejvýš důležité, abychom si tuto tragédii i nadále připomínali, aby se selhání tohoto typu již nikdy neopakovala,“ cituje web slova Jonathana Gartona, prezidenta Asociace úředníků pro bezpečnost státních přehrad.

Protržená přehrada na Bílé Desné je oblíbeným cílem turistů.
FOTO, VIDEO: Protržená přehrada: Místo se smutnou historií stále láká turisty

Protržení přehrady nad vodopády Toccoa nakonec vedlo spolu s několika dalšími významnými kolapsy přehrad, k nimž došlo v 70. letech 20. století, k vytvoření nejenom Národního programu bezpečnosti přehrad, ale také jejich národního inventáře, jenž dnes zahrnuje více než 90 tisíc přehrad po celých USA, které klasifikuje podle stupně rizikovosti. Jako stavby s vysokým rizikem, tedy takové, jejichž kolaps by pravděpodobně způsobil ztráty na životech, označuje více než 15 tisíc z nich.

„Odhaduje se, že asi 12 procent těchto potenciálně nebezpečných přehrad potřebuje z bezpečnostních důvodů opravu nebo modernizaci. Přestože jsou programy bezpečnosti státních přehrad v mnohem lepším stavu než před 40 lety, mnoho problémů přetrvává: mezi nimi především nedostatek adekvátního financování programů bezpečnosti, vzdělávání vlastníků přehrad o jejich odpovědnosti za bezpečnost přehrady a nedostatek finančních prostředků na údržbu,“ upozorňuje web.

Obětem neštěstí z roku 1977 byl věnován památník, jenž se dodnes nachází v kampusu školy Toccoa Falls College.