Předchozí
1 z 4
Další

Karel Meloun, sochař, umělecký kovář a restaurátor.Zdroj: Deník / Edvard Beneš

Říká o sobě, že je Kelt a Havloid. Jeho jméno figuruje na stránkách katalogů a časopisů o umění vedle takových osobností, jakým je třeba Picaso. Píší o něm v oxfordské enycklopedii, v knížkách v Americe, Francii nebo Německu a samozřejmě v česku a na Slovensku. Podle svých slov je celoživotním naivním revolucionářem a také „rejpavým důchodcem“, i když na odpočinek se ještě nechystá. Karel Meloun, rodák z Klášterce nad Ohří, sochař, umělecký kovář a restaurátor, stále tvoří. Navíc jeho dcera chystá otevřít Galerii Karla Melouna.

Karel Meloun, sochař, umělecký kovář a restaurátor.Zdroj: Deník / Edvard Beneš

Narodil se před 70 lety. Vyučil se soustružníkem kovů (1968), kovářem a zámečníkem (1977), studoval obor muzejní konzervace (mistrovská práce, 1978) v Moravském muzeu v Brně a u prof. J. Kruise na Střední škole uměleckých řemesel v Praze. „Po vyučení jsem nastoupil do první práce na šachtu. Poté, co jsem prošel restaurátorským kurzem v Brně a absolvoval střední školu uměleckých řemesel jsem dlouho pracoval v Okresním muzeu v Chomutově,“ vzpomíná na začátek cesty k sochařství a umělecké tvorbě.

Karel Meloun, sochař, umělecký kovář a restaurátor.Zdroj: Deník / Edvard Beneš

Od roku 1991 je ve svobodném povolání a věnuje se vlastní tvorbě. V roce 1992 získal stipendium Evropské Unie a UNESCO – Centro Europeo di Formazione degli artigiani per la conservazione del patrimonio architettonico v Benátkách a obdržel atest umělecký kovář a restaurátor kovů EU u prof. A. Habermanna. Je členem několika uměleckých sdružení našich i zahraničních. Ve své tvorbě se věnuje kovové plastice – modelování ušlechtilé oceli při tepelném procesu autogenního svařování a klasickou kovářskou metodou. Tvorba se vyznačuje štíhlými protáhlými tvary, expresivně vyjadřuje dramatické a biblické náměty. Vytváří práci pro architekturu svými umělecko – kovářskými doplňky a kovanými plastikami, věnuje se také fotografii a malbě.

Karel Meloun, sochař, umělecký kovář a restaurátor.Zdroj: Deník / Edvard Beneš

Rodný Klášterec je pro něj místem, jehož genius loci jej uchvacuje. „Prožil jsem tu 70 let života. Narodil jsem se 8. března 1950 na kanapi v kuchyni domu č. p. 198. Mojí porodní bábou byla paní Valentová, která tehdy přijela na motocyklu BMW s lodičkou,“ říká umělec, který se ve svém volném čase rád projede na elektrokole nebo koloběžce. „Rád si zajedu do místních lázní a vykouřím si doutníček u fontány,“ doplňuje. Jeho dílo a restaurátorské práce jsou v rodném městě vidět takříkajíc na každém kroku. Jako jediný na světě získal otisk pravé ruky prezidenta Václava Havla, z něhož vytvořil obelisk Pravdy a lásky, který je v současnosti v kostele sv. Kateřiny v Chomutově.