Sdružení, které se stará o rozvoj území a snaží se podporovat drobné a střední podnikatele, si Hana Dufková podstatě „vydupala“ ze země. Začalo to u stáda krav na Vejprtsku, kam se přestěhovala s rodinou z jirkovského paneláku. Základy ale byly položené už v dětství.

Zdroj: Deník„Jako malá jsem každé léto jezdila k babičce do východních Čech. Byla to sedlačka, která se při kolektivizaci musela svého hospodářství vzdát. Pracovala pak v kravíně a já jí tam strašně ráda pomáhala. Dodnes, když cítím chlévskou ´vůni´, vidím babičku,“ zavzpomínala. Jako dospělá žena s vlastní rodinou po revoluci koupila první hektary luk v Novém Zvolání a první krávu. Postupně se stádo rozšířilo na téměř osmdesát kusů.

Už tenkrát ale narážela na nedostatečnou podporu. Kromě práce u zvířat byla právě na ní veškerá administrativa, narážela na změny zákonů, nedostatečnou informovanost a finanční podporu státu. „Byly to jiné časy, podnikání v zemědělství bylo tenkrát o moc těžší než dnes. Zajímala jsem se proto o program rozvoje venkova a zjistila, že existuje nějaký program Leader, takže jsem se pokusila naše obce nějak zaktivovat a vytvořit i tady místní akční skupinu. Všechny jsem je tenkrát objížděla s dcerou,“ vylíčila.

Starosta městysu Kovářská Milan Duháň.
Chceme podporovat výstavbu nových penzionů, říká starosta Kovářské Duháň

Zdejší "MASka" sídlí v Droužkovicích. Vznikla před šestnácti lety a má za sebou zajímavý kus práce. „Podařilo se nám sem za tu dobu přivést 215 milionů korun v národních i evropských dotacích,“ demonstrovala přínos na čísle s tím, že se jedná o úspěch celého jejího týmu. Finance tekly nejen do zemědělství, ale také zaměstnanosti, škol v Jirkově, Klášterci nad Ohří či Strupčicích, bezpečnějších přechodů, cyklostezky v Nezabylicích a naposledy i do sociálního bydlení ve Vejprtech.

Hana Dufková je ale podle svých slov zvlášť pyšná na jiné věci. „Že jsme dokázali zavést regionální značku ´Krušnohoří regionální produkt´. Myslím, že jsme tím pomohli některým regionálním producentům dostat se do povědomí,“ těší ji. „Někdy je to pro nás kontraproduktivní, protože se dostanou více do světa a když potřebujeme, aby přišli na naše trhy, jdou jinam, kde jim zaplatí. Ale nemám jim to vůbec za zlé. Chápu to,“ usmívá se.

Sdružení také pořádají dožínky a jednou ročně organizuje Krušnohorský regiofest, který se těší velkému zájmu.

Co je MASka
Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.