S rozsudkem se ztotožnila státní zástupkyně i Novotný, oba se vzdali práva na odvolání. Bayerle požádal, zda by se středeční hlavní líčení mohlo uskutečnit bez jeho přítomnosti. Soudkyně mu vyhověla, k verdiktu se tak Bayerle vyjádří později. V jeho případě je tak rozsudek zatím nepravomocný.

Oba muži musejí zároveň společně uhradit pojišťovně Allianz 76 620 korun, které vyplatila jako náhradu škody Novotnému. Bayerle uplatňoval ještě vyšší plnění, a to 89 467 korun. Vzhledem k závěrům odborného vyjádření k průběhu nehody, které si pojišťovna nechala vypracovat, ale Bayerlemu žádné peníze nevydala. Naopak, na oba muže pojišťovna podala trestní oznámení.

Dopravní nehoda se podle obžalovaných stala 16. května 2010 v podvečer, a to na silnici mezi Chomutovem a Jirkovem na křižovatce v Otvicích. Novotný údajně nedal přednost autu řízenému Bayerlem, které jelo po hlavní silnici. Žádný z účastníků nehody nepřivolal policii, muži jen zakreslili plánek střetu obou vozidel. Průběh údajné nehody vylíčený obžalovanými i rozsah způsobené škody na vozidlech však zpochybnil autor odborného vyjádření, jeden soudní znalec a tým z Českého vysokého učení technického (ČVUT), který vypracoval revizní posudek.

U soudu obžalovaní muži poukázali na možnou podjatost autora odborného vyjádření, vyplývající z jeho časté spolupráce s pojišťovnou Allianz. Nechali si proto vypracovat znalecký posudek, který jejich verzi průběhu nehody nevyloučil a uznal ji jako možnou. Jeho závěry však byly v rozporu s nálezem posudku, který zadala soudkyně Jana Chalupová. „Při výslechu před soudem se při vzájemné konfrontaci oba znalci prakticky na ničem nedohodli. Nechala jsem proto vypracovat revizní posudek, jehož závěry se jednoznačně přiklonily k verzi znalce objednaného soudem. Nízké tresty jsem zvolila na základě dosavadní bezúhonnosti obžalovaných a s ohledem na dlouhou dobu od spáchání skutku. Důvodem prodlevy byla i nutnost nových posudků," uvedla.