Jen necelé dva týdny po výsadbě se ale nové stromořadí stalo terčem vandala. „Kdosi zlámal tři stromky. Rozhodně se nejedná o práci zvířete, pletivo je stažené a stromky bez okusu zlomené v kmeni,“ popsal Petr Vejvalka ze Spolku Boleboř, Orasín, Svahová.

V sobotu 1. prosince se chystá výměna zlámaných stromků. 

Sousedská alej mezi Orasínem a Boleboří. Svou jablůňku, třešeň nebo hrušeň si přišlo zasadit na devadesát lidí.
Sousedská alej obnovila spojení mezi Orasínem a Boleboří