V posledním týdnu zaměstnávali jirkovské policisty nejvíce přestupky proti veřejnému pořádku. Ke kontejneru v ulici Osvobození přinesli dva muži staré křeslo, které ale do nádob na domovní odpad nepatří a policie, která jejich jednání viděla na kameře, mužům udělila pokuty.

Za obdobný přestupek dostali blokovou pokutu i muži, kteří zavalovali odpadem kontejnery v jirkovských ulicích J. K.Tyla, Ervěnická a Karla Hynka Máchy.