Pouze jeho advokát si vyslechl, že odvolací soud zamítá Veselého odvolání a naopak jeho trest přitvrdil.

Soud přitvrdil

„Odvolací soud potvrdil, že muž je odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří roků, ale ne s podmínkou na zkušební dobu v trvání pěti let, jak rozhodl chomutovský okresní soud. Jde na tři roky do věznice s ostrahou," uvedl soudce Jan Chocholatý.

Dodal, že odvolací soud se ztotožnil s odvoláním státního zástupce. U obžalovaného nelze přehlédnout, že již předtím byl pro podvod odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové 27. 11. 2006 a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou roků.

V lednu 2007 byl podmíněně propuštěn se zkušební dobou do ledna 2011. Všech v odvolání posuzovaných útoků v souvislosti s módní přehlídkou se dopustil jen krátce poté, co byl z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěn.

„Takto stanovený trest považuje odvolací soud i s ohledem na časovou prodlevu od spáchání útoků do jejich projednání soudem za adekvátní. Odpovídá všem zákonným kritériím i ztížené možnosti nápravy obžalovaného," dodal Chocholatý.

Z pohledu odvolacího soudu šlo o nevšední případ souvislostmi spojený s módní branží. Okresní soud v Chomutově měl loni na podzim Veselému za zlé, že způsobil problémy 11 důvěřivým lidem. Kvůli podvodu dluží postiženým celkem 1 025 000 Kč.

Již v době sjednání půjček podle soudu musel vědět, že s ohledem na výši půjčovaných částek, svou nepříznivou finanční situaci, a do té doby nezajištěný prodej kolekce šatů, nebude schopen slibované peníze vrátit do smluveného termínu.

Veselý byl oficiálně uznán podvodníkem a soud se přitom seznámil s tím, že Veselý užíval také jména Mucha a byl návrhářem pochybné kolekce šatů.

Módní pasti

Dluhy vznikly v souvislosti s jeho snahou být módním návrhářem. Ale zdá se, že v této profesi díru do světa neudělal.

Jisté ale je, že se o svém projektu módní přehlídky bavil s paní Lenkou, ukazoval jí skici modelů, a paní Lenka mu prý nabídla pomoc při hledání sponzorů.

Za týden mu volala, že by věděla o panu Milanovi, který by mu půjčil na realizaci peníze. S Milanem se setkal v Praze, kde ho seznámil s projektem a on mu půjčil peníze.

Milan mu zprostředkoval kontakt na paní, která mu asi týden nato poskytla také půjčku a nabídla pomoc s realizací projektu. Měl s nimi sepsané smlouvy o půjčce.

Účel půjček? Na výrobu modelů a zakoupení látek. Dokonce se přišla paní, která mu půjčila peníze, asi v polovině výroby osobně podívat v ateliéru na modely, které již byly vyrobeny z poskytnutých půjček a byla prý nadšena.

Další půjčky byly použity na uhrazení nájmu za Veletržní palác ve výši 100 000 Kč, honorář moderátorky Jany Štefánkové ve výši 60 000 Kč, Dušana Chrástka za režii, styling, choreografii ve výši 120 000 Kč, částečnou úhradu zálohou modelkám 20 000 Kč a za ušití modelů 325 000 Kč.

Velké sliby

Pokud šlo o různé podepsané směnky, přiznal se sice k příjmu peněz, ale soudu situaci neulehčil.

Například hovořil o tom, že směnku ze dne 26. 10. 2009 na částku 380 000 Kč vystavil a podepsal, ve skutečnosti ale převzal jen 160 000 Kč a později 50 000 Kč, tedy celkem 210 000 Kč.

Veselý alias Mucha vzpomíná

Obžalovaný 3. 11. 2009 uspořádal módní přehlídku ve Veletržním paláci, na kterou přišlo asi 450 diváků, kterým již před konáním přehlídky modely nabízel.

Po ukončení přehlídky prý navázal kontakt se zástupci Britské obchodní komory, ale k obchodu nedošlo. Prodejem modelů chtěl vypůjčené peníze splatit. Měl rozpočítáno, že když prodá všechny modely, získá 1 300 000 Kč.

Jak došel k tak příjemné částce? Cenu si stanovil sám s ohledem na dlouholeté zkušenosti z oblasti módy, v závislosti na nákladech na pořízení šatů a jejich možné umělecké hodnotě. Náklady na přehlídku byly asi 800 000 Kč.

Slávy si ale neužil. U soudu uvedl, že později došlo k prodeji dvou šatů v pražské prodejně v Pařížské ulici za 4 000 Kč a 15 000 Kč, což pokrylo vzniklé náklady za umístění šatů v této prodejně.

Chomutovský smutek

Svědkyně z Chomutova u chomutovského okresního soudu vzpomínala, že s obžalovaným hovořila o možnosti půjčky. Přesvědčivě hovořil do telefonu o plánech, že má podporu od uznávaných lidí z oboru, kteří mu sdělili, že určitě prorazí. Sám investoval do kolekce již své peníze a od svědkyně požadoval půjčku 200 000 Kč se stoprocentní odměnou za půjčku.

Od počátku tvrdil, že na celou kolekci šatů má již kupce a prodej šatů se uskuteční ihned po módní přehlídce. Žena mu půjčila 160 000 Kč. Obžalovaný souhlasil a dohodli se na odměně ve výši 80 000 Kč.

Žena uvěřila, že prodej šatů má zajištěný, ale nikde si to neověřila. Dne 18. 9. 2009 přijel obžalovaný za ní do Chomutova a přivezl návrhy šatů. Žena s ním sepsala smlouvu o půjčce, kterou podepsali na poště a provedli úřední ověření podpisů.

Obžalovaný si převzal 160 000 Kč a vystavili směnku na 240 000 Kč splatnou 27. 9. 2009.

Po několika dnech z ní vytáhl ještě 150 000 Kč na nákup další látky. Pozval ženu z Chomutova do salónu, kde se šaty šily, aby se sama přesvědčila o účelu použití dalších peněz. Důvěryhodnost obžalovaného byla u poškozené podpořena vytvořením webových stránek.

Potom ještě 5. 10. 2009 požádal o další půjčku na zálohu nájmu sálu ve Veletržním paláci v Praze, jinak se módní přehlídka neuskuteční. Půjčila mu dalších 60 000 Kč. Na tuto půjčku si poškozená musela již sama půjčit. O deset dnů později z ženy vytáhl ještě dalších 60 000 Kč.

Módní přehlídka proběhla, peníze ale žena neviděla. Naopak, půjčil si od ní dalších 150 000 Kč. Nakonec jí vrátil jenom 6 000 Kč. Za poskytnutou pomoc nabízel ženě z Chomutova podíl v jeho firmě a místo obchodní ředitelky.

Problémy v den přehlídky

Další svědek u soudu uvedl, že do konání přehlídky nezaznamenal u obžalovaného žádné problémy, až v den konání akce. Začaly se ozývat modelky a ostatní přípravný personál, že nemají zaplacené zálohy za práci.

Na přehlídce bylo odhadem 300 hostů a novináři. Na místě vyplatil obžalovaný sjednanou částku všem modelkám, stejně jako svědkovi.

Svědek byl o kvalitě práce obžalovaného přesvědčen na základě pověsti:

Veselý mu poskytl kontakt na majitele butiku v Pařížské ulici. Ke spolupráci ho přesvědčila i pověst salónu, ve kterém šil, spolupráce s modelkami, jinak by do kontraktu nešel.

Veselý salónu zaplatil ze 325 000 Kč zhruba 300 tisíc Kč, protože jinak by šaty na přehlídku nedostal.

Svědek Marek

U chomutovského okresního soudu vzpomínal na spolupráci s obžalovaným na přípravách módní přehlídky též svědek Marek.

Hned na začátku obžalovanému poskytl půjčku 200 tisíc Kč a pomohl mu i organizačně. Uzavřeli ústní dohodu, že za to obdrží finanční odměnu. Peníze mu Veselý do začátku procesu nevrátil.

Podle svědka z kolekce část šatů zůstala u paní, která je šila, jako náhrada za nezaplacené krejčovské služby.

Poté byly šaty umístěny v butiku v Pařížské ulici, se kterým osobně svědek uzavíral smlouvu o spolupráci: Pronajal část butiku, kde byly šaty umístěné do konce ledna roku 2010. Potom si obžalovaný šaty z butiku odvezl.

Podle svědka v butiku se prodaly pouze jedny šaty za 14 tisíc Kč, což nestačilo ani na pokrytí měsíčního nájmu, zbývající dluh musel uhradit svědek, jelikož uzavíral smlouvu o pronájmu šatů. Výnosy z přehlídky a prodeje šatů nezná, obžalovaný hovořil o hodnotě šatů jako originálu řádově v desetitisících.

Jiná žena se s obžalovaným seznámila v roce 2009 při natáčení pořadu v televizi, kde pracoval jako vizážista. Při práci jí sdělil, že má v plánu zorganizovat módní přehlídku, na kterou má již připravené návrhy šatů. Svědkyni nabídl účast na přehlídce. Vystupovala by jako modelka, což jí přišlo lákavé.

Obžalovaný později kontaktoval svědkyni, že shání peníze na rozjíždějící se přehlídku, nabídl jí místo asistentky a odměnu 50 000 Kč. Potom se ale několikrát ptal ženy, zda neví o někom, kdo by mu půjčil peníze. Jeden její příbuzný mu peníze půjčil a přišel tím o 373 900 Kč.

Super modely

Z laického pohledu zaštítění několika známými lidmi a solidním salónem, plus první dojem, že šaty byly hezké a kvalitně ušité, dávalo určitou naději na úspěch.

Jenže, úspěch se nedostavil. Proč? Z odborného vyjádření znalce se nejedná o originální kolekci modelů. Bez umožnění ověřit skutečnou kvalitu i zákonné označení jednotlivých výrobků lze stanovit cenu všech 31 výrobků souhrnnou částkou 15 000 Kč.

U soudu také vyšlo najevo, že v Britské obchodní komoře v ČR obžalovaného neznají. Na módní přehlídce pod názvem Mucha Collection ve Veletržním paláci v Praze dne 3. 11. 2009 se obchodní komora nijak nepodílela.

Veselý byl již dvakrát soudně trestaný, za podvod a zpronevěru.

Odvolací ústecký krajský soud souhlasí s rozsudkem okresního soudu, který hodnotil jednání Veselého takto: „Jeho jednání nemělo reálný podklad v možnostech vrácení zapůjčených prostředků."