Při první kontrole těchto zařízení pracovníci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podle Zemka sice našli v zařízeních drobné nedodělky, ty se ale podařilo záhy odstranit a při druhé kontrole 31. prosince 2010 elektrárny licence dostaly. Kvůli kauze nyní čelí obžalobě z podvodu deset lidí.

Zemek v roce 2008, tedy v době nástupu hospodářské krize, ovládal v ČR asi 40 firem zaměstnávajících asi 4500 lidí. Mezi největší provozy dosud patří Železárny Veselí, Železárny Hrádek, Železárny Chomutov a Válcovny trub Chomutov. S nástupem krize výroba všech firem poklesla o polovinu, a rozhodl se proto toto období překlenout výstavbou deseti solárních elektráren.

Potíže nastaly v elektrárnách jeho synů Alexandra a Zdeňka Zemkových Saša-Sun a Zdeněk-Sun v Chomutově. Dne 20. prosince 2010 je pracovníci ERÚ zkontrolovali a rozhodli nedat jim licence pro provoz, a to kvůli četným problémům. Solární panely nebyly podle nich osazeny všechny, některé nebyly propojeny, kabely nebyly zakopány v zemi a scházelo i další vybavení.

Zemek starší dnes soudu popsal situaci jinak. Podle něj šlo o drobné nedodělky. Zemkové přitom usilovali o to, aby obě elektrárny získaly licence pro provoz ještě do konce roku 2010. To jim dosud zajišťuje, že za megawatthodinu dodanou do veřejné sítě dostávají, a po dobu celkem 20 let by dostávat měli, 12.150 korun. Pokud by licence byly vydány až po 1. lednu 2011, výkupní cena by se změnila na 5500 korun za megawatthodinu.

Aby se licenční řízení mohlo po 20. prosinci uskutečnit do konce roku 2010 znovu, vložil se do věci Zemek starší. Přes známého podnikatele Františka Trubačíka se spojil s tehdejším šéfem odboru licencí ERÚ Luďkem Pražákem a pak osobně jednal i s tehdejším šéfem ERÚ Josefem Fiřtem. Hrozil soudním sporem, v němž by jeho firmy žádaly po státu ušlý zisk. Žádal, aby se licenční řízení konalo znovu. Údajně na pokyn Fiřta se tak stalo 31. prosince, elektrárny tedy licence získaly v poslední chvíli.

Zemek starší dnes soudu řekl, že to byl pro něj šok, když elektrárny již při prvním řízení licence nedostaly. Teprve později se zjistilo, že v něm byla pracovníkům ERÚ předložena falešná revizní zpráva o bezpečnosti rozvodů v elektrárnách.

Miliardář soudu řekl, že fotovoltaika není tak výnosným obchodem, jak se o ní mluví. Stavba Saša-Sun a Zdeněk-Sun přišla na 1,4 mld. korun, přičemž s návratností této investice počítá asi po 17 letech provozu, přičemž je nyní „krajně nejisté" jaká bude za tuto dobu hospodářská situace v ČR. Zemek uvedl, že nyní se ekonomická situace jeho firem zlepšuje; ve srovnání s rokem 2008 tedy s obdobím těsně před nástupem celosvětové hospodářské krize, jsou na 70 procentech své produkce.

Zemek starší při svém výslechu kritizoval poměry v české energetice. Změnu výkupních cen nařídili v listopadu 2010 zákonodárci, aby přibrzdili solární boom v ČR. ERÚ pak určil, že výkupní ceny se změní již od 1. ledna 2011. Zemek po považuje za velmi nestandardní. „V Itálii, Německu nebo Francii dostali majitelé nově vznikajících elektráren půl roku do změny ceny, aby mohli v klidu dostavět a řádně pak dostat licenci. My jsme na to měli jen několik týdnů," zdůraznil Zemek starší.

Podle obžaloby získaly elektrárny jeho synů licence předčasně a hrozí tak celková škoda dvě miliardy korun. V kauze stojí před soudem bratři Zemkovi, několik zaměstnanců Zemka staršího i pracovníci ERÚ, a to včetně jeho předsedkyně Aleny Vitáskové. Té hrozí až 12 let vězení za to, že zabránila obnově řízení, v němž mohli Zemkové o licence přijít.